„Policisté se zaměřili na oprávněnost pobytu cizinců na území České republiky a také na to, zda dodržují povinnosti vyplývající ze zákona o pobytu. Ověřovali i pravost cestovních dokladů. Kontrole neunikli ani ubytovatelé. Policisté zjišťovali, jak plní povinnosti, které jim ze zákona o pobytu cizinců vyplývají, což je například řádné vedení domovní knihy nebo hlášení pobytu cizinců policii," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

Ochránci zákona zkontrolovali třiatřicet cizinců. „U osmi z nich zjistili, že na našem území, potažmo na území Schengenského prostoru, pobývali po skončení platnosti víza. Jednalo se o šest mužů a dvě ženy ve věku od 24 do 68 let. Pěti cizincům policisté vydali rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie v rozmezí od jednoho do tří měsíců," řekla Vlčková.

Policisté prověřili i dvacet ubytovatelů. Předepsané povinnosti nesplnili dva z nich. V jednom případě, kdy policisté zjistili pouze drobné nedostatky ve vedení domovní knihy, vyřešili pochybení na místě v blokovém řízení. V druhém případě ubytovatel své povinnosti neplnil tak závažným způsobem, že s ním bude vedeno správní řízení, ve kterém může být udělena pokuta až do výše padesáti tisíc korun," uzavřela Vlčková.