Se snižujícími se teplotami a prvním sněhem už nejeden příznivec zimních sportů oprašuje lyžařskou výbavu a netrpělivě vyhlíží zahájení sezony.

Nejen po cestě autem na ni, ale i při pohybu na sjezdovce je nutné myslet na bezpečnost svou i ostatních lidí. Pokud nebudeme dbát ohleduplnosti a dodržovat zásady bezpečného pohybu na sjezdovce, může se tento sport i pro rekreační lyžaře rázem stát velmi nebezpečným.

Všechny díly seriálu Pomáháme vám znát právo najdete zde 

V Česku, na rozdíl například od Rakouska nebo Německa, není pohyb na sjezdovce upraven zákony. Řada povinností lyžaře však vyplývá z obecných právních předpisů. Pokud i v tuzemsku svým jednáním zraníte jiného lyžaře nebo způsobíte škodu, budete odpovědní stejně, jako při jakékoliv jiné aktivitě, a to v krajním případě i trestně. Před placením vysoké náhrady škody vás může ochránit pojištění, proti trestnímu stíhání vám však nepomůže. Pojištění odpovědnosti bývá součástí cestovních pojistek, je však třeba volit dostatečně vysoké pojistné limity; myslete na to, že náhrada škody v eurech může být mnohonásobně vyšší než v našich podmínkách. Při lyžování na českých kopcích vás může ochránit obecné pojištění odpovědnosti, to však nemá sjednáno zdaleka každý.

Ani povinnost mít při lyžování nasazenou bezpečnostní přilbu, u nás zákon neukládá. V řadě okolních zemí včetně Slovenska je však přilba povinná pro děti do 14 až 15 let a za lyžování bez ní hrozí vysoké pokuty. I na domácích sjezdovkách lze používání přilby vřele doporučit, při pádu nebo srážce vám může bez nadsázky zachránit život. Můžete být sebeopatrnějším lyžařem, přesto se vám absence přilby může velice vymstít, pokud vás srazí méně ohleduplný sportovec.

K úrazu nebo škodě může dojít i na lanovce nebo vleku. Zabezpečení jejich plynulého a bezpečného chodu je především na provozovateli. Pokud jste dodrželi pokyny obsluhy a řídili jste se přepravními předpisy, ale přesto vám vznikla škoda, budete mít s největší pravděpodobností nárok na její náhradu ze strany provozovatele areálu. Stejně tomu bude v případě, že se zraníte na neoznačené hraně sjezdovky nebo jiné překážce, kterou měl provozovatel povinnost zajistit.

Pokud se vám nepodaří zabránit srážce, při které vám jiný lyžař způsobí zranění nebo škodu na věcech, je důležité zjistit osobní údaje jeho, a pro případ následného sporu i případných svědků události. Jakmile pak své nároky vyčíslíte, můžete se s žádostí o jejich uhrazení obrátit přímo na viníka, pokud by domluva s ním nebyla možná, pak prostřednictvím žaloby na občanskoprávní soud.

Mgr. Zuzana Zádrapová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100