Nejeden z nás se setkal se situací, kdy ztratil doklady nebo mu byly odcizeny.

Snad nejčastěji k odcizení dokladů dojde v okamžiku, kdy je vám z tašky či kabelky odcizena peněženka, ve které máte i občanský, případně i řidičský průkaz či platební kartu. Zloději jde většinou o hotovost, kterou máte v peněžence, a tak není výjimka, že se po několika dnech či týdnech vaše peněženka najde. Hotovost tam sice již není, ale vaše doklady tam jsou. Bohužel nemůžete spoléhat na to, že tato situace nastane, protože riziko zneužití dokladů a platební karty zde existuje.

Všechny díly seriálu Pomáháme vám znát právo najdete zde 

Asi se shodneme, že pokud v peněžence nebyla vysoká částka, pak nás nejvíce potrápí ztráta samotných dokladů, protože nás bude čekat několikahodinové papírování a běhání po úřadech.

Dnes si popíšeme, jak správně postupovat, když jsou Vám doklady odcizeny či jste je ztratili.

BLOKACE BANKOVNÍ KARTY

Ze všeho nejdříve zavolejte do své banky a zablokujte odcizenou bankovní kartu. Pokud by došlo k jejímu použití po zablokování, pak obchodníkovi se při pokusu o zaplacení vaší kartou objeví zpráva, aby zadržel držitele karty. V každém případě si takto chráníte své finance uložené v bance. Navíc tímto krokem vyloučíte i jiné zneužití karty.

KONTAKTUJTE POLICII ČR

V případě, že vám byly doklady odcizeny, navštivte co nejdříve nejbližší oddělení policie. Zde s vámi vše sepíšou a vydají vám potvrzení o ztrátě. Po nahlášení ztráty či odcizení je Váš občanský průkaz zneplatněn, a to nenávratně. Znamená to, že i v případě, kdy se následně váš občanský průkaz najde, nemůžete ho již používat, a musíte jej odevzdat. Určitě není namístě s návštěvou policie otálet, protože někdo může váš občanský průkaz použít např. ke sjednání půjčky či k úhradě služeb či zboží na splátky. Ministerstvo vnitra eviduje všechny neplatné občanské průkazy a jejich čísla se dají ověřit na jeho internetových stránkách.

Občanský průkaz dále obsahuje zneužitelné údaje o vašem datu narození, bydlišti či stavu. Policii nahlaste ztrátu všech dokladů, tj. nejen občanského, ale i řidičského, kartičky zaměstnavatele, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz knihovny, popřípadě další doklady.

Pokud jste doklady ztratili a nemáte podezření z odcizení, nemusíte na policii ztrátu hlásit, a jděte přímo na příslušný úřad, kde ztrátu nahlásíte.

ZAJDĚTE NA PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

I když na nahlášení ztráty nebo odcizení máte 15 dnů, s nahlášením opět neotálejte, protože není vyloučeno, že doklady někdo najde a pokusí se je zneužít.

V případě ztráty či odcizení občanského průkazu dostanete potvrzení. Protože však nejde o náhradní doklad, v případě, že z nějakého důvodu občanský průkaz urgentně potřebujete, můžete zažádat o provizorní doklad, který však neobsahuje strojově čitelné údaje a je platný pouze jeden měsíc, nebo o zrychlenou proceduru jeho vydání, která je však zpoplatněna. Bližší informace vám poskytne příslušný úřad.

Kontaktujte také svou zdravotní pojišťovnu či jiné instituce a úřady, kde zažádáte o vydání nových dokladů, byly-li vám odcizeny.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100