Mezi nejčastěji přepravované domácí mazlíčky patří pes či kočka a nevhodným způsobem jejich přepravy můžete ohrozit nejen svou bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních osob a v neposlední řadě bezpečnost vašeho čtyřnohého mazlíčka.

Při náhlém brždění a následném nárazu se díky přetížení hmotnost zvířete zněkolikanásobí a stává se nebezpečnou zbraní. Nezáleží na tom, jak dlouhá cesta bude, bezpečná přeprava zvířete musí být dodržena ve všech případech jak při cestě k veterináři, který se nachází ve městě, tak na delších trasách, jako je dovolená či výlet. Každé zvíře snáší cestování autem jinak, v řadě případů se jedná o stresovou situaci a zvířata mohou ovlivnit pozornost řidiče, připlést se do řízení a způsobit tak dopravní nehodu. Zvíře by nemělo být přepravováno na předním sedadle, neboť v případě nárazu by mohlo proletět čelním sklem nebo být závažně zraněno aktivovaným airbagem.

Řidič má ze zákona povinnost zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby. Zákon výslovně nestanoví povinnost, aby bylo zvíře po celou dobu jízdy připoutáno speciálním postrojem pásem do auta, nicméně se tento způsob přepravy jeví jako jeden z nejbezpečnějších. Pořízení postroje navíc není nákladné a lze jej využít i k jiným aktivitám (jako jsou procházky, běžky). Je důležité, aby zvíře bylo s postrojem seznámeno před první jízdou autem, jinak by pro něj mohlo být cestování nepříjemné. Speciálním pásem pak připnete postroj v místě, kde se zapíná bezpečností pás v autě. Zvíře by mělo mít určitou možnost pohybu, aby mohlo sedět či ležet, nikdy by ale nemělo dojít k tomu, že popruh bude příliš volný a zvíře se bude volně pohybovat po autě. Rozhodně byste měli zvolit variantu postroje, který splňuje potřebné parametry a nehrozí při jejich užití uškrcení zvířete. Postroj by měl být polstrovaný, aby byl zvířeti zaručen potřebný komfort a nehrozilo mu nebezpečí.

Při přepravě malých plemen lze použít přepravky nebo kovové klece a umístit je do kufru auta nebo na zadní sedadla. Tyto přepravní boxy musí být dobře zajištěny, aby v případě nárazu nedošlo k jejich pohybu a ohrožení posádky automobilu a zvířete samotného. Přepravní boxy doporučujeme umístit v prostoru nohou za sedadlem nebo připevnit bezpečnostními pásy. Také při tomto způsobu přepravy je doporučováno, aby si zvíře přivyklo na pobyt v přepravním boxu předem a při první zkušební jízdě se hodí mít s sebou spolujezdce, který bude pozorovat jeho reakce na jízdu autem v boxu.

Další možností, jak zajistit bezpečnou přepravu domácích mazlíčků, je vybavení automobilu mříží, která odděluje zavazadlový prostor od zbytku auta. Tento způsob přepravy využijí majitelé větších plemen, rovněž musíme mít na paměti, že při nehodě by mohlo vyděšené zvíře z kufru uniknout nebo jinak ohrozit záchrance, kteří se jej snaží z havarovaného vozu vyprostit. Doporučuje se proto při tomto druhu přepravy nasadit zvířeti náhubek. Méně bezpečným způsobem přepravy zvířete v kufru je oddělení prostoru kufru a zbytku vozidla sítí, která sice zaručí, že se zvíře nebude plést řidiči do řízení a nebude se volně pohybovat po vozidle, ale v případě nárazu jí zvíře lehce proletí a může ohrozit pasažéry vozidla.

CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

Cestování se zvířaty v rámci Evropské unie se řídí podmínkami stanovenými unijním právem. Pro vycestování do zahraničí s domácím mazlíčkem musí být zvíře označeno mikročipem a musí mu být vystaven cestovní pas (EU Pet Passport), který je platný v členských státech EU. Od 12 týdnů stáří musí být pes, kočka a fretka očkováni proti vzteklině. Se zvířetem můžete vycestovat po uplynutí 21 dní po provedení očkování, pokud se jednalo o přeočkování, které bylo provedeno v době platnosti přechozího, můžete vyrazit na cestu ihned. Plánujete-li cestu do Velké Británie, Irska, Finska či na Maltu, je potřeba nechat svého domácího mazlíčka odčervit v časovém rozmezí 120 hodin 24 hodin před plánovaným vstupem na území dané země. Očkování proti vzteklině a odčervení musí být veterinářem zapsány v pase, který zároveň slouží jako očkovací průkaz zvířete. Pokud plánujete vycestovat do země mimo EU, musíte si zjistit konkrétní podmínky, které daná země vyžaduje, a to například na zastupitelském úřadě dané země.

Mgr. Petra Kostková

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100