Internet je v dnešní době velkým fenoménem, který je využíván nejen mladou generací. Internet a další moderní technologie velmi často používají i senioři.

Internet umožňuje svým uživatelům mnoho možností, mezi které se bezpochyby řadí i nákup on-line. V případě takového nákupu kupující zadávají na internet údaje ze svých platebních karet. Při jejich zadávání si je potřeba uvědomit, že údaje mohou být později zneužity. Vyhnout se riziku zneužití citlivých platebních údajů je možné volbou zaslání zboží na dobírku nebo platbou prostřednictvím jednorázového příkazu z účtu. V případě zvolení úhrady prostřednictvím platební karty, která je do jisté míry pohodlnější než výše uvedené možnosti, nelze riziko zneužití zcela odstranit, ale lze jej rozhodně snížit. K tomu vede cesta pečlivého výběru prodejce, často e-shopu. Možným vodítkem pro podezřelé e-shopy jsou chybějící kontaktní údaje, pochybná telefonní čísla nebo samotné negativní recenze na internetu, které mají v současné době zejména pro starší spotřebitele velký význam.

V souvislosti s platební kartou je rovněž dobré upozornit na možnost bezkontaktní platby v obchodech zpravidla do výše 500 korun bez zadání PINu. Je potřeba si dávat nejen pozor na odcizení platební karty, ale i preventivně předcházet riziku zneužití např. snížením limitu platby kartou. V případě odcizení platební karty tak může do okamžiku jejího zablokování dojít k tomu, že pachatel může provádět bezkontaktní platby u různých prodejců, a to až do výše 500 korun za jeden nákup. Takto mohou poškození přijít o nemalé finanční částky, mnohdy se pohybující i v řádech desetitisíců. V této souvislosti je potřeba upozornit ještě na to, že při výběru hotovosti z bankomatu či při zadávání PIN kódu při nákupu zboží, je potřeba být ostražitý, samotnému zadávání pin kódu do předmětného přístroje (bankomatu či platebního terminálu) může být přítomna jiná osoba, která si PIN kód dokáže bez problémů zapamatovat a poté zneužít. Byly zaznamenány případy, kdy došlo k snímání zadávaného PINu do bankomatu nainstalovaným kamerovým zařízením. Pokud je tedy na bankomatu umístěno podezřelé zařízení, obraťte se raději na nejbližší pobočku vaší banky. Poslední dobou rovněž narůstá kriminalita v oblasti sociálních sítí. Jde o případ, kdy je senior požádán o drobnou finanční pomoc nebo hlas v probíhající soutěži, kdy následně podvodník zašle odkaz na webové stránky, které jsou podvodníkem předem připravené na to, aby mohl vylákat potřebné údaje, jenž následně využije nejčastěji k vylákání finančních prostředků z účtu. V těchto případech na jakékoliv podobné výzvy nereagujte!

JUDr. Miroslav Ondrúš, Nadační fond Paragraf

POHLED ODBORNÍKA: 

Z pohledu policie se zaměřím na dva typy trestné činnosti, u nichž má oběť možnost ovlivnit, zda k trestnému činu dojde, či nikoliv.

Prvním typem je napadení e-mailové schránky. Pachatelé získají přístup ke schránce ve většině případů tak, že své oběti pošlou podvrženou zprávu s informací, která vynutí jejich rozhodnutí kliknout na přiložený odkaz. Může se jednat například o to, že je potřeba z důvodu vyšší bezpečnosti změnit nastavení e-mailového účtu.

Po kliknutí na odkaz se oběti zobrazí přihlašovací stránka do e-mailové schránky a současně je vyzvána k zadání hesla. První přihlášení je zpravidla neúspěšné, přitom jsou pachateli hned odeslány přihlašovací údaje. U druhého přihlášení se už zobrazuje oficiální přihlašovací stránka a s přihlášením již není problém.

Tímto způsobem získají pachatelé přihlašovací údaje a tím i kompletní přístup k e-mailovým zprávám. Většinou pachatelé mění i přístupové heslo a původnímu majiteli tím znemožní do schránky dále přistupovat.

Druhým významným typem kybernetické trestné činnosti jsou viry zvané ransomware.

Tyto viry se většinou šíří rozesíláním pošty s nakaženou přílohou, která je často označována jako faktura, exekuční příkaz apod.

Zde je vsazeno na lidskou zvědavost. Když se oběť podívá na přílohu, tak si do svého počítače nainstaluje virus, který zašifruje obsah počítače. Takto oběť přijde o cenné soubory, např. osobní fotografie, v případě firmy např. o účetní data. Dešifrování počítače je spojeno s požadavkem na zaplacení „výkupného“, což však automaticky neznamená úspěšný návrat dat.

Počítače nebo i chytré telefony je třeba užívat s potřebnou dávkou opatrnosti. Před každým zadáním svého hesla by se měl uživatel přesvědčit, zda je skutečně na té správné stránce. Rovněž je třeba dbát opatrnosti před otvíráním neznámých příloh v e-mailových zprávách.

mjr. Bc. Pavel Vítek, Oddělení kybernetické kriminality Krajské ředitelství policie MSK

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100