Obětí trestných činů krádeže nebo loupeže se samozřejmě může stát každý z nás. Staří lidé se však pachatelům těchto trestných činů mohou jevit jako snadné oběti, a to zejména z důvodu horší fyzické nebo psychické kondice nebo vyšší důvěřivosti.

Ačkoli jsou pojmy krádež a loupež někdy zaměňovány, je mezi nimi výrazný rozdíl. Krádeží je „pouhé“ odcizení cizí věci, zatímco pro spáchání loupeže je zapotřebí užití násilí nebo alespoň pohrůžky bezprostředním násilím s úmyslem zmocnit se cizí věci, kdy tyto skutečnosti výrazně zvyšují závažnost takového jednání.

Seriál Pomáháme vám znát právo vychází pravidelně každý týden v úterní tištěné příloze Moravskoslezského deníku Ostravský týden.

Ke krádeži nebo loupeži může dojít jak na veřejnosti, tak i přímo v obydlí oběti. Typickým průběhem krádeže na veřejnosti pak může být navázání kontaktu pachatele se seniorem, při němž pachatel odvede jeho pozornost a v nestřeženém okamžiku mu odcizí finanční hotovost nebo cennosti, které má senior v tu chvíli u sebe, a to např. z kabelky nebo z kapsy, hodinky nebo prsteny z ruky atp. Jestliže oběť nechce pachateli svůj majetek vydat a začne se bránit a přetahovat se s pachatelem, dopustí se pachatel svým jednáním loupeže, za niž mu hrozí výrazně přísnější postih.

Zejména pak v případě starších osob bývají vedle těchto klasických krádeží nebo loupežných přepadení běžné také situace, kdy si pachatel nebo pachatelé vyhlédnou seniora, například při vyzvedávání důchodu nebo vybírání prostředků z bankomatu, a využijí své fyzické převahy nebo zastrašování a přimějí jej k vydání finančních prostředků, které má u sebe. V některých případech mohou dokonce donutit svou oběť, aby opětovně vybrala peněžní hotovost, a to až do výše povoleného limitu, kdy takové jednání naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu vydírání.

Z důvodu vyšší důvěřivosti lidí v pokročilém věku pak mohou nastat i situace, kdy senior pachatele trestného činu dobrovolně vpustí do svého bytu či domu, a to například pod záminkou nabídky služeb, prodeje výrobků, odečtu měřičů, opravy spotřebičů, potřeby si zatelefonovat atp. Pachatel následně vypozoruje, kde má senior ukrytou finanční hotovost a buď jej odláká do jiné místnosti a peníze mu odcizí, nebo použije k jejich získání násilí.

Starší lidé, vůči nimž byl spáchán nějaký trestný čin, se často bojí tuto skutečnost ohlásit Policii České republiky, ale také přiznat to svým blízkým. Často také bývá problematická identifikace pachatele, neboť senioři nemusí být schopni tuto osobu popsat, v některých případech nedokáží ani popsat průběh skutkového děje.

Preventivním opatřením pak může být nenosit u sebe větší finanční obnos, být ostražitý při oslovení neznámou osobou a nevpouštět cizí osoby do svého obydlí, pokud nepřichází po předchozí domluvě nebo se dostatečně nelegitimují.

Mgr. Michaela Tarjanová, Nadační fond Paragraf

SLOVO PREVENTISTY

V předchozím textu byly popsány rozdíly mezi krádeží a loupeží a také časté způsoby, jakými je tato trestná činnost páchána.

Pachatelé také využívají situací, ve kterých se možná oběť soustředí na jinou činnost a nevěnuje dostatečnou pozornost svým věcem. Tyto situace jsou velice časté např. při nakupování. Kabelka odložená v nákupním vozíku je pro pachatele velkým „lákadlem“. Také nakládání nákupu může být riziková činnost, pokud si dotyčný odloží zavazadlo s doklady na sedadlo neuzamčeného auta. Pachatelé také dokáží využít většího shluku lidí, např. v prostředcích městské hromadné dopravy, a odcizit peněženku, mobil… Na svůj čin se v danou chvíli připravují, „mapují“ si okolí. Není proto divu, že si mnohdy oběť v prvé chvíli nevšimne, že byla okradena.

Mějte své věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi nikam neodkládejte. U sebe mějte jen nejnutnější hotovost. Pokud je to jen trochu možné, nenoste všechny důležité věci, jakými jsou doklady, peněženka, platební karty, mobil nebo klíče od bytu, v jednom zavazadle.

Jak jste se již dozvěděli, pokud pachatel použije násilí nebo pohrůžku násilí, jedná se o loupež. A také v těchto případech počítá i s „momentem překvapení“. Doporučujeme vyhýbat se osamělým místům, chodit raději ve skupinách, využít taxi nebo senior taxi. A pokud byste byli napadeni, nepřetahujte se o věc, které se chce pachatel zmocnit. Většinou je mladší a silnější a může vás zranit. A již nejednou se stalo, že takové zranění mělo fatální následky. Nenechte si vzít, co je vaše. Ale ne za každou cenu!

por. Mgr. Daniela Vlčková, oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100