„Díky smlouvě o spolupráci při zajišťování lékařské péče obětem některých trestných činů, je tato péče nepřetržitě dostupná, ošetření je prioritní. Je zajištěna ochrana důstojnosti obětí i precizní zajištění důkazů pro další kriminalistické expertízy, které mohou být často klíčové pro usvědčení pachatelů sexuálních zločinů,“ vysvětlila mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková.

Jak dodala, v některých případech může mít totiž psychická újma fatálnější následek než samotné fyzické zranění oběti. Před zavedením uvedené novinky do praxe se uskutečnil seminář, kterého se zúčastnili pracovníci gynekologicko-porodnického oddělení Městské nemocnice Ostrava.

Střelnice Corrado v Ostravě.
Když žila veřejnost migrací, zájemci o zbraně se jen hrnuli