Vyhledávali dlužníky ve finanční tísni, kterým nabízeli rychlé řešení jejich svízelné situace. Podle státního zástupce je ale připravili o další peníze, některým údajně hrozilo, že přijdou dokonce o střechu nad hlavou. Škoda je vyčíslena na sedm a půl milionu korun. Oba obžalovaní vinu odmítli. Paradoxně muž pomáhající s exekucemi nyní sám několika čelí.

„Pod záminkou pomoci při řešení exekuce měli nabízet poradenství a úhradu finančních závazků formou konsolidace půjček,“ uvedl státní zástupce s tím, že ve skutečnosti docházelo k navyšování závazků dlužníků a zřizování zástavního práva ve prospěch obžalovaných.

NÁTLAK?

Jeden z dlužníků údajně pod psychickým nátlakem prodal byt za 500 tisíc korun, který byl obratem ruky prodán za 1,2 milionu korun. Některé z obětí podepsaly řadu listin, jejichž kopie prý vůbec nedostali. Mnozí ani nevěděli, k čemu se vlastně zavazují.

Jak zdůraznila zmocněnkyně části poškozených, jejími klienty jsou lidé, kteří chtěli čestně dostát svým finančním závazkům a snažili se najít jiné řešení než insolvenci. Podle zmocněnkyně však naletěli nepoctivcům, kteří zneužili jejich situace.

VINU ODMÍTLI

Obžalovaná žena vinu odmítla. „Cítím se zcela nevinná. Odmítám, že bych na někoho činila nátlak. Měli vždy časový prostor v řádu týdnů a měsíců, aby si mohli vše promyslet. Nebylo mým úmyslem někoho podvést. Bez naší pomoci by o své nemovitosti přišli,“ řekla s tím, že si jen účtovala přiměřenou odměnu. Po tomto vyjádření využila svého práva a odmítla vypovídat. Stejný postup zvolil i obžalovaný muž. Hlavní líčení může trvat několik měsíců.