Mimo jiné konstatovali překročení povolené délky a šířky vozidla, odhalili také závažnou technickou závadu. Další problémy se týkaly dokladů.

„Řidič předložil kopii rozhodnutí povolení o zvláštním užívání pozemní komunikace, přičemž pro jízdu je třeba disponovat originálem. Navečer předložil pracovník soukromé firmy originál rozhodnutí. Policisté však zjistili, že tento se s kopií předloženou řidičem liší," uvedla Soňa Štětínská z tiskového oddělení moravskoslezské policie s tím, že policisté případ šetří jako padělání a pozměnění veřejné listiny.

„Dosud není zřejmé, kdo rozhodnutí pozměnil," dodala Štětínská.

Policisté řidiči zakázali další jízdu, uložili mu blokovou pokutu za jízdu s vozidlem, které překročilo povolené rozměry, současně mu uložili kauci za zjištěnou nebezpečnou závadu. „Policisté uložili kauci rovněž dopravci vzhledem k rozměru a nevyhovujícímu technickému stavu vozidla," uzavřela Štětínská.