Lékař konstatoval, že utonula. Z její smrti byli obžalováni matka a stavbyvedoucí firmy, která u žumpy prováděla stavební úpravy. Krajský soud v Ostravě je v těchto dnech definitivně zprostil obžaloby, když potvrdil osvobozující verdikt Okresního soudu v Ostravě.

Pro matku i stavbyvedoucího tak případ po více než šesti letech skončil. Nejasnosti ale zůstávají.

Podle verze obžaloby dívka spadla do špatně zajištěné jímky. Státní zástupce tvrdil, že se matka měla o dceru více starat, stavbyvedoucímu kladl za vinu, že se o zabezpečení jímky dostatečně nepostaral.

Jak ale soudy konstatovaly, při rozsáhlém dokazování vyšly najevo skutečnosti, které nevylučovaly účast další osoby na smrti dívky. Důležitý byl zejména výslech znalce z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství.

Na těle dívky při podrobném zkoumání našel zranění, která teoreticky mohl způsobit někdo jiný. Další poranění ukazovala na dívčinu aktivní obranu. Znalec ale současně dodal, že zranění mohla vzniknout i jinak, například při pádu.

Soudy za této situace postupovaly podle známé zásady In dubio pro reo v pochybnostech ve prospěch obžalovaného. „Nemůžeme přehlédnout konstatování znalce, který připustil možnost působení další osoby při vzniku zranění, která byla objektivně zjištěna na těle dívky. Pokud je tedy možný i jiný výklad, soud postupuje dle zásady In dubio pro reo,“ řekla předsedkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Ostravě, která také vysvětlila, proč se případ táhl dlouhé roky.

Samotná obžaloba byla podána v roce 2013. Okresní soud poté trestní stíhání zastavil pro promlčení. Nejvyšší soud ale rozhodnutí zrušil. Soudkyně, které měla případ na starosti, později z okresního soudu odešla a spis byl přidělen nové soudkyni. Ta v říjnu 2016 stavbyvedoucího zprostila obžaloby a matce vyměřila podmíněný trest.

Následovalo odvolání ke krajskému soudu, který vloni v dubnu verdikt zrušil a okresnímu soudu přikázal, aby provedl další důkladné dokazování. Nové hlavní líčení letos v únoru skončilo u okresního soudu osvobozujícím verdiktem. S tím nesouhlasil žalobce, jehož odvolání nyní krajský soud zamítl. Zprošťující rozsudek je pravomocný. Zda bude případ znovu otevřen, není zatím jasné.

K TÉMATU

Tragédie se odehrála ve večerních hodinách 15. května 2012. Matka svou dceru, hrající si s dalšími dětmi, pravidelně kontrolovala. V podvečerních hodinách, kdy kojila další dítě, se po dceři začala shánět přibližně po dvaceti minutách. Marně. Ve 20 hodin zavolala na tísňovou linku. Policisté ihned zahájili rozsáhlou pátrací akci. Do ní se zapojili policisté, strážníci, hasiči a psovodi se psy. Do akce byl povolán i vrtulník s termovizí. Po několika hodinách přišla smutná zpráva. Dítě bylo nalezeno mrtvé v odpadní jímce nedaleko domu, kdy bydlelo. Přivolaný lékař při prvotním ohledání těla neshledal stopy po hrubém násilí. Ve stejném období v oblasti probíhaly stavební práce týkající se jímek.