Nevinen. Takový rozsudek padl v případu bývalého šéfa Janáčkovy filharmonie Ostrava Petera Krajniaka, který čelil žalobě za zpronevěru a porušování povinností při správě cizího majetku. Hrozilo mu až pět let vězení. Verdikt v těchto dnech vynesl Okresní soud v Ostravě.

Obžaloba čítala čtyři body. Státní zástupce mimo jiné tvrdil, že Krajniak pro filharmonii koupil za 440 tisíc korun housle, jejichž cenu později znalec ohodnotil na osmdesát tisíc korun.

Krajniak jakékoliv pochybení důrazně odmítl. Podle něj výběr a koupě houslí pro koncertního mistra byly v pořádku. „Bylo žalostné, na co hrál. Cítil jsem se trapně. Když se ozve ušlechtilý, krásný zvuk nástroje, orchestr je vnímán daleko hodnotněji, než když se ozve běžný nástroj," prohlásil Krajniak, který od vedení města dostal milion korun na nákup houslí.

Sláva a pád Peter Krajniak stál v čele Janáčkovy filharmonie Ostrava v letech 2005 až 2011. Převzal řadu ocenění. Kvůli ztrátě důvěry byl ale nakonec odvolán. Krajniak již absolvoval jeden soudní spor, a to kvůli výpovědi, kterou mu v roce 2011 dala Janáčkova filharmonie. Soud mu dal za pravdu a výpověď označil za neplatnou. V současné době vede Krajniak s filharmonií další civilní spor, a to o 130 tisíc jako ušlou mzdu. Zde ještě rozhodnutí nepadlo.

VÝBĚR

„Ty housle jsme vybírali dva roky. Vyzkoušeli jsme dvacet až třicet nástrojů," vysvětlil Krajniak. Do užšího výběru se nakonec dostalo přibližně osm nástrojů. Zvuk houslí hodnotila komise. Volba nakonec padla na nástroj za 440 tisíc korun. „Koncertní mistr byl nadšený a nechtěl je už dát z ruky. Ty housle vysoko převyšovaly ostatní, včetně těch, které byly dražší," dodal Krajniak.

Podle rozsudku Krajniak zákon neporušil. Jak uvedl soudce, Krajniak jako ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava neměl žádná zákonnou povinnost nechat vypracovat znalecký posudek na hodnotu houslí. Nestanovil to ani vnitřní řád filharmonie. Soudce dále dodal, že housle si vybral sám koncertní mistr, Krajniak konkrétní nástroj nijak nepreferoval.

ROZPORY

Jeden z dalších bodů obžaloby se týkal spolupráce Janáčkovy filharmonie s americkým skladatelem Georgem Warrenem. Podle státního zástupce od něj Krajniak převzal peníze, do pokladny filharmonie však odevzdal jen část. Krajniak od samého začátku vinu důrazně odmítl a poukázal na výpovědi svědků, které si vzájemně odporovaly.

Krajniak uvedl, že pouze připravil smlouvu v angličtině, se skladatelem se ale osobně nesetkal. Výpovědi, které jej mají usvědčovat, označil za velmi podezřelé. Kromě Warrena vystupoval jako svědek i někdejší šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Ostrava Theodore Kuchar.

Oba umělci pobývající v USA byli vyslechnuti pouze v přípravném řízení, a to formou mezinárodní právní pomoci. Krajniak ale trval na jejich osobní účasti u hlavního líčení.

I přes opakované snahy Okresního soudu v Ostravě se však nové výslechy provést nepodařilo. Zvažovala se i varianta telemostu mezi Ostravou a USA. Krajniak ale nakonec souhlasil se čtením původních výpovědí. V nich Warren uvedl, že se za účasti Kuchara setkal s člověkem, kterého považoval za Krajniaka. Tomu prý peníze předal. Kuchar ale popřel, že by byl na takové schůzce. „Některé z těch rozporů byly zásadní," konstatoval soudce.

Krajniak čelil i žalobě kvůli vyplácení odměn. Soud po zvážení všech okolností vynesl zprošťující verdikt. Ten zatím není pravomocný. Žalobce se u dvou ze čtyř bodů odvolal.

K TÉMATU

Co zaznělo u soudu Peter Krajniak své působení v Janáčkově filharmonii Ostrava označil za velmi úspěšné. „Převzal jsem ocenění, zvýšil se počet koncertů, výnosy z prodeje vstupenek. Podařilo se nám několik projektů, které se do té doby uskutečnit nepodařilo," prohlásil Krajniak, kterého zaskočilo, že jej v listopadu 2011 radní kvůli údajně špatnému hospodaření odvolali. Podle něj to mohl být i důsledek sporu, který měl předtím s tehdejším vedením Ostravy kvůli finančnímu zajištění kulturní akce. Také uvedl, že byl zástupci města tlačen k personální výměně v managementu filharmonie, což odmítl. Po svém odvolání podal Krajniak žalobu na neplatnost výpovědi. „Jako odpověď přišla kontrola do filharmonie," vypověděl Krajniak.