Jednalo se o prodej samopalů a nábojů slovenskému kupci za více než čtvrt milionu korun. Mezi zbraněmi byly mimo jiné i samopaly Škorpion.

Soud dospěl k závěru, že Bernatíkové vědomě žádný zákon neporušili. Problém vznikl v tehdejším nejednotném výkladu ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva vnitra. „Platí zde známé přísloví ,Ryba smrdí od hlavy´,“ řekl předseda senátu.

Obchodníci již dříve jakékoliv pochybení odmítli. Jejich právní zástupce Radek Ondruš opakovaně zdůraznil, že všechny obchody proběhly v souladu se zákonem. Zároveň vyjádřil podiv nad tím, že se tento případ vůbec dostal před soud. „Nebyl k tomu jediný důvod,“ kroutil hlavou Ondruš, který po vynesení osvobozujícího verdiktu Deníku řekl, že jeho klienti budou po ministerstvu spravedlnosti požadovat náhradu škody, a to v řádech desítek milionů korun. Kauza totiž výrazným způsobem zasáhla do jejich podnikání.

Obchod


Zbraně i střelivo nakoupila slovenská firma, která ve své zemi provozuje střelnici. Část zbraní chtěla použít právě na střelnici, další pak po znehodnocení hodlala darovat svým důležitým klientům.

Jak zdůraznil Ondruš, slovenský zákazník měl platné doklady a platné zbrojní listy opravňující k nákupu zbraní na území České republiky. Tyto listy mu vystavila česká policie. Také prodejce – firma, ve které vystupoval Bernatík starší a jeho syn – měla veškerá povolení. Státní zástupce však tvrdil, že k obchodu byla zapotřebí licence ministerstva průmyslu a obchodu.

Změna zákona


Po zahájení vyšetřování došlo ke změně zákona týkajícího se obchodování se zbraněmi.

„Teprve tato kauza rozvířila diskusi o tom, zda tento způsob obchodu je legální. Změnil se zákon, který blíže specifikoval a určil podmínky, za kterých lze s tímto vojenským materiálem obchodovat,“ řekl předseda senátu, jenž zdůraznil, že v době, kdy Bernatíkové obchod uskutečnili, byla situace nepřehledná. „Jednali s vědomím, že vše je z hlediska policie, v pořádku,“ dodal soudce.

Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce si ponechal lhůtu na vyjádření.