Skýbová žalobu podala poté, co se nejprve neúspěšně obrátila na ministerstvo životního prostředí. Svůj nárok zdůvodnila tím, že v ostravských Radvanicích, kde bydlí v rodinném domku, jsou dlouhodobě a výrazně překračovány hodnoty imisních limitů pro částice polétavého prachu.

"Zdá se, že soudy požadují konkrétnější újmu na zdraví," reagoval na rozsudek právník Skýbové Pavel Černý. Podle něj je to špatně, protože evropské právo stanoví ve vztahu ke znečištění ovzduší mezní limity proto, aby chránilo jednotlivce. Česká justice tak ignoruje evropskou dimenzi sporu, dodal.

Podle ženy ji ministerstvo poškodilo nesprávným úředním postupem, konkrétně nevydáním akčního plánu s přehledem krátkodobých opatření k ochraně ovzduší a nevydáním programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Poukazovala mimo jiné na dřívější rozhodutí ostravského krajského soudu a Nejvyššího správního soudu, která jí dala za pravdu v tom, že nevypracování a nevydání akčního plánu pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo nezákonným zásahem krajského úřadu Moravskoslezského kraje do jejího práva.

Obvodní soud pro Prahu 10 v srpnu konstatoval, že o nesprávný úřední postup státu nešlo, protože stát nemůže nést odpovědnost za svou normotvornou činnost. S tím odvolací senát nesouhlasil. "Nevydání akčního plánu je nesprávným úředním postupem státu, neboť ho předpokládal zákon," uvedl dnes předseda senátu Martin Jachura. Ztotožnil se ale s názorem, že Skýbová neprokázala vznik újmy, která jí podle ní vznikla. Žalobu ohledně akčního plánu navíc žena podala s dvouletým zpožděním od uplynutí promlčecí lhůty.

Další žaloba

Na výsledek sporu Skýbové čeká u Obvodního soudu pro Prahu 10 žaloba dalšího Ostravana Vladimíra Burdy, který je společně se Skýbovou členem občanského sdružení Vzduch. I on žádá milionové odškodné a tvrdí, že špatné ovzduší se podepsalo na zdraví celé jeho rodiny. Burdu rovněž zastupuje právník Černý, který novinářům řekl, že se po dnešní prohře musí s klientem poradit o dalším postupu. Stažení žaloby ale nepředpokládá.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší v Česku. Jeho kvalitu ovlivňuje nejen průmysl a doprava, ale i topení v domácnostech nebo škodliviny, které vítr přináší z Polska. Ministerstvo na žalobu už dříve reagovalo v obecné rovině tak, že kvalitu ovzduší v regionu a jeho řešení pokládá za svou prioritu a na zlepšení proudí peníze z evropských fondů i z národních zdrojů. Jako příklad uvedlo zvýhodnění kraje v dotačním programu Nová zelená úsporám nebo v dotacích na výměnu starých kotlů za nové ekologické.