Svým rozsahem patří k největším v novodobé historii. Jde o vedlejší větev známé kauzy ostravského lobbisty Martina Dědice, který v jiném hlavním líčení stojí před soudem kvůli podezření z ovlivňování veřejných zakázek.

OBŘÍ ÚNIKY

Proces, který v pondělí začal čtením obsáhlé obžaloby, skončí nejdříve v roce 2019. „Není reálné, že by to do dvanácti měsíců skončilo,“ konstatoval předseda senátu Ondřej Běčák, který naznačil, že by mohlo jít až o několik let.

Podle státního zástupce se třiadvacet aktérů různým způsobem v letech 2009 až 2014 zapojilo do obřích daňových úniků souvisejících s reklamní činností. Dělo se tak v Ostravě, Praze, a Frýdku-Místku. Řetězcem se měly protočit více než dvě miliardy korun. Daňový únik žalobce Vít Koupil vyčíslil na 380 milionů korun.

SKOŘÁPKY

„Subjekty účelově navyšovaly cenu reklamy s úmyslem, aby došlo ke krácení daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob, kdy výnos z této trestné činnosti měl být v hotovosti vracen některým obžalovaným,“ řekl Koupil, který celý systém ve stručnosti popsal takto: „Vznikla skupina firem, které reálně realizovaly reklamní práva. A mezi tyto dvě firmy, které reklamní práva poskytovaly, byly dávány prázdné skořápky, které nevykonávaly reálnou podnikatelskou činnost. Toliko u nich došlo k navýšení ceny reklamy v průměru o devítinásobek ceny, někdy to byl až třicetinásobek ceny,“ konstatoval žalobce, podle kterého tyto firmy neposkytly jakoukoliv přidanou hodnotu. „Neměly zaměstnance a fakticky jejich jedinou činností bylo přeposlat peníze na jiný nekontaktní článek, kdy došlo k výběru hotovosti, nebo vybírali hotovost, kterou pak předávali následně způsobem, který ne vždy se úplně podařilo zadokumentovat,“ řekl státní zástupce. Reklama se objevovala zejména na házené, volejbalu, ping pongu a dalších halových sportech.

Jedním z hlavních aktérů je podle žaloby Vlastimil P., který se dlouhé roky pohyboval ve sportovním marketingu. Vinu před zahájením procesu odmítl.

PROMLUVILY

S rozkrytím celé skupiny policistům pomohly dvě spolumajitelky agentury PropagStorm z Frýdku-Místku zapojené do řetězce firem. Díky svému postoji získaly status spolupracujících obviněných. To by jim mohlo zajistit nižší tresty. Obě jsou nyní pod ochranou policie.

K jejich agentuře PropagStorm zabývající se reklamou a pronájmem reklamních ploch při sportovních akcích se kriminalisté dostali při vyšetřování lobbisty Dědice. Firmy z celé České republiky, včetně Dědicovy, do tohoto druhu podnikání údajně investovaly nemalé peníze. Prý kupovaly předraženou reklamu při sportovních utkáních. Část financí pak měly společnosti dostávat zpět. Tím mohlo dojít k daňovým únikům ve výši stovek milionů korun. „Jelikož spolupracovaly s orgány činnými v trestním řízení, poskytly pravdivou a úplnou výpověď, která napomohla k objasnění celé věci, byl jim přiznán status spolupracujícího obviněného,“ řekl žalobce. Vyslechnuty budou koncem března formou videopřenosu.
Jednotlivým aktérům v případě uznání viny hrozí pět až deset let vězení, na některé se podle žalobce může vztahovat sazba od devíti do třinácti let.