Podle obžaloby je měl zavraždit v červenci 2013 během rodinné dovolené v Egyptě.

I dnes jsme proces sledovali a přinášeli ON-LINE zpravodajství přímo z dění v soudní síni.

Hned v úvodu soudkyně Renáta Gilová oznámila, že se předvolaný svědek Ján Ryboň omluvil a k líčení se nedostaví.

Jedná se o údajného milence Moniky Kramné, který byl předvolán již v červenci, ale tehdy se k soudu také nedostavil.

"Svědka znovu pozveme. V daném stádiu s tím nemůžeme udělat nic," uvedla soudkyně.

Na řadu tedy přišlo čtení listinných důkazů. Soudkyně prochází protokoly o provedení domovní prohlídky a jiné dokumenty.

Jako další svědkyně je dnes předvolána delegátka z cestovní kanceláře Blue style Alžběta Cupalová (na snímku vpravo), která byla s obžalovaným Petrem Kramným v Egyptě v kontaktu.

Soud s Petrem Kramným. Svědkyně Alžběta Cupalová9.19

Alžběta Cupalová (AC) potvrzuje, že v původní výpovědi během přípravného řízení nic nezamlčela a nebyl na ni vyvíjen nátlak.

Soudkyně Renáta Gilová (RG): "Popište situaci, která v roce 2013 v Egyptě nastala, a popište, jak probíhal váš kontakt s obžalovaným."

AC: "První kontakt s rodinou Kramnou proběhl na hotelu, když se ubytovávali. Nastala tam menší komplikace, což v plné sezoně bývá, že jsme klienty museli přesunout do sesterského hotelu, než bylo naplánováno, ale za stejných podmínek. Nesouhlasili s tím pouze dvě rodiny a jednou z nich byla právě rodina Kramných. Kramní trvali na původním hotelu. Musela jsem tedy vyjednat pobyt v původním hotelu, ovšem museli čekat. Ještě ten den se uskutečnila seznamovací schůzka."

Soudkyně RG: "Jaké informace sdělujete klientům ohledně lékařské pomoci?"

AC: "Je tam více možností. Mohou 24 hodin denně kontaktovat delegáta, nebo asistenční linku pojišťovny."

Soudkyně RG: "Kontakt na vás měli písemně?"

AC: "Ano"

RG: "Byli seznámeni s tím, jaké zdravotnické zařízení využít?"

AC: "Ne. To jsme zajišťovali my. Ale kontakt na nás i asistenční linku měli 24 hodin denně."

RG: "Vybavujete si rodinu Kramných od té informační schůzky?"

AC: "Ne, klientů je hodně. Utkvěli mi jen, že trvali na původním hotelu, pak už ne."

   "Vzlykal, byl v naprostém šoku, měl hlavu v dlaních, plakal."

RG: "Popište prosím tragické události."

AC: "30. července mi volala recepce z hotelu, že mám okamžitě přijet, že někdo umřel. Na hotel jsem dorazila během deseti minut. Recepční mě hned odkázal na pokoj, kam mám jít. Před pokojem už bylo několik lidí, většinou zaměstnanci hotelu."

RG: "Věděla jste, co se tam stalo?"

AC: "Recepční mi pouze oznámil, že mám mrtvého klienta. Až na pokoji, jsem zjistila, že jsou dvě. Šla jsem za panem Kramným do vedlejšího pokoje, abych se zeptala, co se stalo. Dveře do pokoje se zesnulými byly otevřené. Pokoj, kde byl pan Kramný, patřil nějaké polské klientce."

RG: "Co vám pan Kramný sdělil?"

AC: "Vzlykal, byl v naprostém šoku, měl hlavu v dlaních, plakal. Řekl, že si myslí, že ženu a dceru někdo otrávil, a že je mu špatně. Řekl, že jim bylo špatně všem. Nevěděla jsem, o co jde. Hned jsem ho odvedla na kliniku, aby mu provedli výplach žaludku. Už jsem se od něj pak nevzdálila, dokud jsem ho nepředala lékařům."

RG: "Kromě toho, že říkal, že je mu špatně, zaznamenala jste u něj nějaké příznaky?"

AC: "Ne, pouze mi to řekl. Neodbíhal na záchod, ani neprojevoval známky nevolnosti. Po cestě na kliniku mu zvonil telefon. Volala mu matka a pan Kramný mě požádal, zda bych ten telefonát mohla vyřešit, že se na to psychicky necítí. Řekla jsem, že nemám přesné informace, a naznačila, co se mohlo stát."

RG: "Sděloval vám do té události někdo něco o nevolnosti Kramných?"

AC: "Na to se nepamatuji."

RG: "Když pan Kramný řekl, že nemá sílu mluvit s matkou, zmínil se, že se snažil už kontaktovat pojišťovnu nebo příbuzné?"

AC: "Řekl, že kontaktoval matku."

RG: "Takže nejdřív ji volal a pak už s ní neměl sílu mluvit."

AC: "Zbytek si už přesně nevybavuji. Řekl mi cestou na kliniku, že pojišťovnu nekontaktoval. Pak jsem ho předala lékařům a popsala, co jsem věděla. Pak jsem kontaktovala pojišťovnu, aby věděli, co se děje. Pak jsem šla zpět na hotel, kde jsem zavolala šéfa, že je výjimečná situace a on přijel. Řešili jsme, co dál. To ráno přijela i policie, jeden detektiv. Bylo to v době ramadánu, tak mě poprosil, zda bych je nemohla ohledat já jako žena, což jsem udělala. Detektiv mě pustil do pokoje Kramných, kde jsem viděla na postelích přikrytá těla prostěradly."

RG: "Mohla byste popsat, jak ten pokoj vypadal?"

   "Klárka ležela na zádech, a ručičky měla ohnuté od lokte za krček."

AC: "Při vstupu do pokoje se po pravé straně nacházela koupelna a sociální zařízení, po levé pak stolek, zrcadlo, jedno jednolůžko přiléhalo ke koupelně, na druhé straně dvoulůžko."

Podle slov soudkyně delegátka sama vypracovala náčrtek pokoje včetně polohy zemřelých. 

Soudkyně RG: "Když jste přišla, svítilo se?"

AC: "Nepamatuji se. Nahlédla jsem pod prostěradla, oznámila, co jsem viděla."

RG: "V jaké poloze ležely?"

AC: "Vybavuji si Klárku…"

Svědkyně přemáhá slzy. Po chvíli pokračuje: "Klárka ležela na zádech, a ručičky měla ohnuté od lokte za krček. Paní Kramnou si úplně nevybavuji. Klárka měla kalhotky a tričko a paní Kramná pouze tílko, spodek ne."

RG: "Všimla jste si nějakých předmětů v místnosti?"

AC: "Bylo vidět, že tam někdo bydlel, poházené časopisy, nějaké lahve na nočním stolku, vedle Klárky byl nějaký flek. Nic víc si nevybavím"

RG: "Nepamatujete si, jak byly rozmístěny zásuvky na pokoji?"

AC: "Byly součástí nočních stolků. Tam byl spouštěč klimatizace i zásuvka."

RG: "V koupelně byl sprchový kout, či vana, nějaké věci?"

AC: "Byl tam sprchový kout."

RG: "Zásuvka v koupelně byla?"

AC: "Já si nepamatuji, ale podle propozic hotelových pokojů tam měla být."

   "Působil oblble. Byl uklidněný, ale mluvil, artikuloval."

RG: "Kdy jste viděla znovu obžalovaného?"

AC: "Ještě ten den. Lékaři říkali, že byl pod léky. Působil oblble. Byl uklidněný, ale mluvil, artikuloval."

RG: "Stěžoval si na nějaké zdravotní potíže?"

AC: "Já už nevím."

RG: "Jakými jazyky hovoříte?"

AC: "Tam jsem se domlouvala pouze anglicky."

RG: "Takže s místními i policisty jste hovořila anglicky?"

AC: "Ano."

RG: "Co jste ještě řešili s obžalovaným."

AC: "Byla jsem u výslechu následujícího dne."

RG: "Proč jste byla přítomna?"

AC: "Z důvodu překladu."

RG: "Takže obžalovaný rozuměl otázkám?"

AC: "Ano, velice dobře. U výslechu byl rozrušen, plakal, říkal, že neví, co bude dělat. Ptali se ho na to, co se stalo. Říkal, že den před tragickou událostí měli střevní potíže. Že se rozhodli, že zůstanou na pokoji. Pak pan Kramný říkal, že spal na posteli s Klárkou a že zjistil v noci, že je studená. Že pak cloumal s Monikou a zjistil, že ani ta nereaguje."

RG: "Líčil, co ten den dělali na pokoji, jak se potíže vyvíjeli a podobně?"

AC: "Říkal, že užívali lék na průjem, že prý panu Kramnému bylo nejhůř, pak že šel pro pití na hotelový bar."

RG: "Popisoval, kdy šel pro to pití a kolikrát?"

AC: "Vybavuji si, že říkal, že šel jednou v noci po animačních programech, takže kolem deváté a desáté večer."

RG: "Jak vzdálený byl pokoj od baru?"

AC: "K tomu baru to mohlo trvat maximálně tři minuty."

RG: "Měl nějaké pokyny, co se bude dít dál?"

AC: "Myslím, že mu nic takového nesdělovali, jen vyslýchali."

RG: "Vysvětlil, proč nevyhledali pomoc lékaře?"

AC: "Já už nevím, já se na to celé snažím zapomenout."

RG: "Co bylo dál?"

   "Přišel mi zcela bez emocí. Mechanicky jsme balili."

AC: "Pak jsem mu pomáhala balit kufry a stěhovala jsem jej do jiného pokoje."

RG: "Jak se u balení choval?"

AC: "Tam mi přišel zcela bez emocí. Mechanicky jsme balili."

RG: "Víte, kdo je Patrik Mitáš?"

AC: "Ano, byl to animátor v hotelu."

RG: "Byl v kontaktu s obžalovaným toho kritického dne?"

AC: "Ano, na hotelu byl po celou tu dobu."

RG: "Byl v nemocnici s panem Kramným?"

AC: "Nevím."

RG: "Jak naložil Kramný s věcmi ženy a dcery?"

AC: "Jen zprostředkovaně od personálu vím, že je nechal, ať si je zaměstnanci hotelu rozeberou."

RG: "Kdy jste pak byla s Kramným v kontaktu?"

AC: "Často, jezdila jsem na hotel, lidé se kvůli zmediálnění kauzy báli, aby se taky neotrávili. Já se snažila být taktní a na nic se pak pana Kramného neptala. Sám říkal, že to mohl udělat někdo zvenku. Že on to neudělal. A že po té, co se o Monice dozvěděl, by se nedivil, kdyby to udělala ona."

RG: "Co se týče tekutin, jak byly klientům podávány?"

AC: "Na pokoji byl minibar, kde byly v klasických lahvích s uzávěry různé nápoje. Pak u hotelových barů mohli průběžně obdržet tekutiny 24 hodin denně."

RG: "Vy sama jste mluvila s tou polskou turistkou, u které jste na pokoji poprvé mluvila s Kramným?"

AC: "Ne, byla pouze u výslechu."

Soudkyně srovnává původní výpověď delegátky s její výpovědí před soudem.

   "Jaký má průběh faraonova nemoc?"

Státní zástupce Vít Legerský (VL): "Jak přesně probíhal přesun do nemocnice?"

AC: "Šli jsme jen my dva, ale bylo tam více lidí, lidé chodili sem a tam."

Státní zástupce VL: "Došlo během cest k nějakému pádu? Byl ten přesun plynulý?"

AC: "Myslím, že ano."

Státní zástupce VL: "Měl obžalovaný nějakou láhev nebo se dožadoval napití?"

AC: "Já už nevím."

Státní zástupce VL: "Byla lékařská služba dostupná nonstop?"

AC: "To už přesně nevím."

Státní zástupce VL: "Jak se mohl v hotelovém pokoji člověk dovolat na recepci?"

AC: "Čísla na recepci byla v každém pokoji."

Státní zástupce VL: "Jak se stravoval v následujících den obžalovaný?"

AC: "To nevím, neměl speciální požadavky."

Státní zástupce VL: "Jaký má průběh faraonova nemoc?"

AC: "Jedná se průjem, bolest břicha, horečky."

Státní zástupce požaduje, aby se svědkyně mohla podívat na fotodokumentaci pokoje

   "Těla měla na sobě prostěradla, ne osušku, jako na fotce."

AC: "Postel vpravo, má stejný rozměr jako postel vlevo tady na fotografiích. Ale když jsem vešla do pokoje, měla postel vpravo menší rozměr. Když jsem těla ohledávala, neviděla jsem jim do obličeje. Nenadzvedávala jsem důkladně prostěradlo."

Svědkyně s přemáháním pozoruje fotografie, soudkyně se jí omlouvá, že ví že jí to musí být nepříjemné.

AC: "V době, kdy jsem přišla na pokoj, nebyly na pokoji rozloženy osobní věci obžalovaného, jak je na fotografiích."

Státní zástupce VL: "Poloha těch těl je stejná?"

AC: "Mám pocit, že lokty u Klárky byly více nahoru."

Soudkyně RG: "Ty přikrývky na tělech byly shodné s těmi na fotografiemi?"

AC: "Těla měla na sobě prostěradla, ne osušku, jako na fotce."

Obhájkyně Jana Rejžková (JR): Jaká byla teplota na pokoji Kramných?

AC: "Nevím, normální teplota."

Obhájkyně prosí o citace pasáže v původní výpovědi. Ukazuje se, že v pokoji byla stejná teplota jako venku, nebyla zapnutá klimatizace.

Obžalovaný Petr Kramný (PK): "Vybavíte si chování polské turistky?"

AC: "Nevybavuji si."

Petr Kramný upozorňuje na to, že polská turistka popsala jinak polohu rukou malé Klárky. 

Výslech svědkyně je u konce. Tím dnešní líčení končí, pokračovat bude opět v pondělí 14. září ráno.