To, že jsou vinni, se třináct obžalovaných, kteří působili v zastupitelstvu Hladkých Životic ve volebním období 2002 až 2006, dozvědělo už v prosinci. Na výše trestů si ale, kvůli tehdejší náhlé indispozici soudce, museli počkat až do úterka 28. ledna, kdy předseda tříčlenného senátu Miroslav Čaňo navázal na prosincové vyhlášení rozsudku.

Přítomní v soudní síni tak mohli slyšet, že bývalý starosta Hladkých Životic Jaroslav Petržela spáchal trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele, trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku, trestný čin zpronevěry, přečin zneužití pravomoci úřední osoby a přečin zpronevěry. Za to jej novojičínský okresní soud odsoudil na tři roky s dohledem, přičemž trest se odkládá na zkušební dobu pěti let. Zároveň mu soud uložil peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun. „Pokud tento nevykoná ve stanovené lhůtě, bude muset vykonat náhradní trest v podobě jednoho roku odnětí svobody," doplnil soudce Čaňo s tím, že Jaroslav Petržela bude rovněž muset uhradit obci Hladké Životice škodu ve výši 117 665 korun za neoprávněně vyplacenou odměnu.

O něco mírnější trest dostal bývalý místostarosta Robert Chovanec. Výše trestu je stejná jako u Jaroslava Petržely, podmínečný odklad je ale jen na tři a půl roku a peněžitý trest má ve výši 200 tisíc korun. Pokud by jej nevykonal, promění se mu na šestiměsíční trest odnětí svobody.

Ostatní bývalí zastupitelé byli obviněni z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, případně zločinu

zneužívání pravomoci úřední osoby a zločinu porušování povinnosti při správě cizího majetku. Dostali rovněž tříleté tresty s dohledem s podmínečným odkladem na osmnáct měsíců, jeden z nich má podmínečný odklad výkonu trestu o tři měsíce kratší.

Důvodem, proč zastupitelé usedli v lavici obžalovaných, bylo schválení prodeje pozemků za cenu pěti korun za metr čtvereční. Pozemky měla obec dostat od státu jako kompenzaci za znehodnocení obydlí místních obyvatel při stavbě dálnice.

Nemuseli hlasovat pro

Soudce Miroslav Čaňo v odůvodnění rozsudku uvedl, že obžalovaní museli vědět, že cena, za kterou pozemky schvalují k prodeji, je nepřiměřená, a nemuseli ji proto schvalovat. „Jediný zastupitel Bortel tehdy nehlasoval a dával najevo, že jsou pozemky podhodnoceny," upozornil soudce a upřesnil, že znalci vyčíslili cenu pozemků mezi 250 až 404 korunami za metr čtvereční.

Senát soudu rozdělil obžalované do dvou pomyslných skupin podle toho, čeho se dopustili. V té první byli pouze bývalý starosta Petržela a místostarosta Chovanec. „Jeho činnost by za jiných okolností zasloužila uznání, ale obžalovaný Petržela jednal nejen ve prospěch obce, ale i svůj. To bylo v okamžiku, kdy se rozdělovaly pozemky. Oproti všem prohlášením, že pozemky jsou určeny postiženým, si ve chvíli, kdy jeden ze zájemců odstoupil, sám o pozemek požádal. Projevil současně zájem, aby byl pozemek rozdělen mezi něj a dceru," nastínil soudce a připomněl, že bývalý místostarosta Chovanec s Jaroslavem Petrželou úzce spolupracoval, např. když mu vypsal fiktivní dohodu o provedení práce pro obec, na jejímž základě si bývalý starosta nechal vyplatit sto tisíc korun, přičemž odvody platila obec.

Soud se nakonec i přes výši škody, která na pozemcích činí více než osm milionů korun, přiklonil k „podmíněným" trestům.

Tresty mají být výchovné

„Obžalovanému má být ukládán takový druh trestu, který by jej ovlivnil, aby v budoucnu svůj čin neopakoval. Také jsme museli přihlédnout k tomu, že od události uplynulo sedm let," zdůvodnil rozhodnutí soudce a poznamenal, že k nápravě ostatních obžalovaných postačí minimální tresty. „Jsou to životy poctivých lidí, kteří se dostali do situace, kterou nezvládli, ačkoli mohli. Trest je spíše preventivní," vysvětlil Miroslav Čaňo.

Šest obžalovaných, stejně jako státní zástupce a zmocněnkyně za obec Hladké Životice si nechali lhůtu k případnému odvolání, zbytek se odvolal na místě až na jednoho – Karla Krkošku, který před osudným hlasováním rovněž upozorňoval na nízkou cenu. „Nevím, proč bych se odvolával. Zdá se mi to přiměřené," sdělil po soudu Karel Krkoška.

Jaroslav Petržela se odmítl k průběhu soudu blíže vyjádřit. „Necítím žádnou vinu," pronesl jen při odchodu. Jeho právní zástupce Tomáš Krásný řekl, že odvolání z jejich strany je namístě. „Nemůžeme s tím souhlasit. Můj mandant nespáchal žádný trestný čin. Byť bylo jeho jednání protiprávní, neznamená to, že bylo v rozporu s trestním právem," vyjádřil se Tomáš Krásný.