Ve tříčlenných senátech zasedají dva přísedící. Jako první hlasuje mladší, poté starší, a nakonec předseda senátu. Může nastat i situace, kdy má dvojice laiků jiný názor a přehlasuje soudce. „I k těmto situacím může docházet,“ potvrdil mluvčí Okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha. Kolikrát se tak stalo, však nedokázal říct. „Hlasování je neveřejné a seznámit se ním může jen velmi úzký okruh lidí,“ zdůraznil Zecha, podle kterého je v současnosti role přísedících nezastupitelná.

V posledních době však lidových soudců ubývá. Jen u Okresního soudu v Ostravě jich schází sedmadvacet. Tento stav se dá ještě s vypětím všech sil zvládnout, pokud by ale trend úbytku přísedících pokračoval, mohlo by to znamenat prodloužení soudních řízení. „Takovouto situaci nelze vyloučit,“ potvrdil Zecha s tím, že zhruba polovina přísedících je v důchodovém věku, což přináší i možnost absence v důsledků zdravotních potíží. U hlavních líčení, kde se očekává dlouhé projednávání, je proto i náhradní přísedící, který může zaujmout místo některého z kolegů.

Laici

Mnoho lidí si myslí, že přísedícím se může stát jen člověk s právním vzděláním. „Není tomu tak. Je zapotřebí splnit je několik základních podmínek,“ řekl Zecha, podle kterého funkce přísedícího není práce, ale zajímavé poslání. Přísedící navíc jako přímí účastníci hlavních líčení zažijí to, co ostatní znají jen povrchně z médií.

Přísedícím ostravského soudu se může stát bezúhonný občan České republiky starší třiceti let, který bydlí v obvodu zastupitelstva města nebo v tomto obvodu pracuje. Nemusí mít odborné či vysokoškolské vzdělání. „Kandidáty do funkce přísedícího navrhují zastupitelé, k návrhu se vyjádří předseda soudu, načež je přísedící zvolen zastupitelstvem města. Přísedícím za výkon funkce náleží odměna podle zákona,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Přísedící jsou voleni na dobu čtyř let.

Věk

Aktuálně působí u Okresního soudu v Ostravě 143 přísedících a město nyní hledá dalších sedmadvacet. „Část v současnosti působících přísedících s ohledem na vyšší věk či další okolnosti nehodlá ve své funkci dál pokračovat. Téměř třetinu přísedících u ostravského okresního soudu nyní zastávají lidé starší 70 let, další takřka třetina přísedících je starší 60 let,“ řekla Pokorná. Podrobné informace o funkci přísedícího lze nalézt na webové stránce města. „A také v budově Magistrátu města Ostravy v kanceláři č. 137 odboru vnitřních věcí,“ uzavřela Pokorná.