Díky tomu úsilí se tak v uplynulých dnech ostravským strážníkům podařilo zadržet celkem čtyři osoby, které poškodily GPS lokátor nebo zámek sdíleného jízdního kola.

Vzhledem k tomu, že se v uvedených případech jednalo o přestupky proti majetku, bude se jejich počínáním zabývat příslušný správní orgán.

I díky kamerovému systému a spolupráci s občanem se strážníkům podařilo z neděle na pondělí v Ostravě-Zábřehu zadržet pachatele, který společně se svým kumpánem ze sdíleného jízdního kola odcizil sedlo. To pak namontoval na své jízdní kolo, se kterým odjel z místa krádeže.

Lustrací obou výtečníků strážníci zjistili, že jeden z nich, konkrétně 31letý muž, nekradl poprvé a v posledních třech letech byl pravomocně odsouzen a potrestán za majetkovou trestnou činnost. Vzhledem k tomuto zjištění byl společně se svým kumpánem předán Policii České republiky.

Městská policie Ostrava touto cestou rovněž žádá spoluobčany a návštěvníky Ostravy o spolupráci. V případě, že by zaznamenali podezřelé či nestandardní chování osob v souvislosti s používáním sdílených kol, nechť volají tísňovou linku Městské policie Ostrava 156.

Ve zvýšené pozornosti zaměřené na problematiku poškozování a odcizení sdílených jízdních kol budou ostravští strážníci ve spolupráci s Policií České republiky i nadále pokračovat.