Film vychází ze skutečného případu nebezpečného pronásledování, který se před časem stal v Ostravě a jenž skončil uložením podmíněného trestu.

Pohřební kytka

„Filmem jsme chtěli ukázat, co se může dít a co prožívá oběť. Pokusili jsme se v něm skloubit dva fenomény. Tím prvním je nebezpečí komunikace na sociálních sítích, tím druhým pak nebezpečné pronásledování, které je od roku 2010 trestným činem," řekla Ivana Fialová z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Zdroj: Youtube

Co je stalking Stalking je nevhodné chování, projevující se zejména opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty, dlouhodobým sledováním aktivit určité osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel a podobně. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a vzbuzují u ní strach. Někdy ústí až v trestní stíhání pronásledovatele, stalkera. Stalker je až patologicky posedlý zájmem o osobu, kterou pronásleduje.
(zdroj: Wikipedie)

Příběh začíná banálním facebookovým setkáním, kdy si mladá dívka přidá mezi přátele neznámého muže. „Ta dívka má k němu zpočátku určitě sympatie, po čase ale zjistí, že ji až tak nezaujal. A nemá chuť se s ním scházet a kontakt zintenzivňovat. Dává mu to ze začátku velmi slušně najevo. Pachatel ale začne být neodbytný a bombarduje ji množstvím esemesek a e-mailů. Ten obsah bývá nejprve příjemný. Jsou to lichotky a naznačená touha po setkání. Když ale stalker cítí nezájem nebo odmítnutí, je ještě úpornější a potom to obvykle přechází do vyhrožování a nadávek. V závěru filmu přichází dívka večer domů a před domem vidí srdíčko vytvořené z hořících čajových svíček. A u toho je pohřební kytka s nápisem ,Miluju tě až za hrob´. A takto to bylo i ve skutečnosti," přiblížila děj filmu Fialová.

Žádná nuda

Podle ředitele ostravské policie Reného Dočekala je film dobře udělán. „Není nudný a diváka vtahuje do děje. Je to dobrý počin v oblasti prevence," řekl Dočekal, podle kterého si mnozí lidé neuvědomují, jaké riziko hrozí na sociálních sítích. „Na jedné straně mluvíme o ochraně osobních údajů, na druhé straně jsme schopni širokému okruhu lidí, které ani osobně neznáme, říct o sobě téměř všechno. K těmto údajům se tak mohou dostat osoby, které je zneužijí," dodal Dočekal.

Film je podle Fialové určen především studentům lékařské fakulty z oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací, vhodný je také pro další studenty a žáky základních škol. Jak zdůraznila Fialová, vidět by jej měli i někteří rodiče. „Někteří rodiče si nebezpečí sociálních sítí ani neuvědomují, protože sociální sítě nevyužívají," vysvětlila Fialová, který zdůraznila, že film Virtuální nápadník není první společný projekt s Policií ČR. „Spolupráce byla nastartována již dříve. Míníme v ní pokračovat. V této době chystáme další výukový film, téma ale zatím nemohu prozradit," uzavřela Fialová.

K TÉMATU

Trestní zákoník

§ 354 Nebezpečné pronásledování

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

vůči dítěti nebo těhotné ženě,
se zbraní, nebo
nejméně se dvěma osobami.

TragédieV rámci České republiky již policisté zaznamenali několik stalkingových zločinů, které skončily smrtí. Zřejmě nejznámější je případ třiatřicetileté zaměstnankyně letiště z Čech, kterou zabil její bývalý kolega. Pronásledoval ji více než dva roky. Vše začalo posíláním drobných dárků, poté následovaly výhrůžné SMS zprávy i dopisy, zničil jí dokonce auto. Žena se obrátila na policii. Muž byl sice odsouzen k veřejně prospěšným pracím, dříve však, než si trest začal odpykávat, ženu zabil. Byl odsouzen k patnácti rokům vězení.