„Bylo provedeno celkem dvanáct kontrol stánků. Nedostatky byly sice zjištěny u všech dvanácti prodávajících, jednalo se však o jiné prohřešky nežli prodej padělků. V sedmi případech byly zjištěny nedostatky v informování spotřebitelů o cenách prodávaných výrobků, ve čtyřech případech nebyli spotřebitelé informováni o vlastnostech prodávaných výrobků nebo o materiálovém složení a o výrobci, dovozci popřípadě dodavateli výrobků. Jeden podnikatel nevydal ani na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobků se všemi stanovenými náležitostmi," upřesnil Mojmír Bezecný, ředitel Moravskoslezského a Olomouckého inspektorátu České obchodní inspekce.

Za zjištěné nedostatky uložili inspektoři na místě deset pokut v celkové výši sedmnáct tisíc korun, ve dvou případech došlo k závažnějšímu porušení zákona a bude následovat správní řízení. Zákaz dalšího prodeje byl vydán na 78 kusů výrobků v celkové hodnotě 7,2 tisíce korun.

Mimořádný zátah uskutečnili inspektoři ve spolupráci s Policií ČR uplynulou neděli.