Tento zákon přináší řadu nových opatření, mimo jiné výchovné opatření společensky prospěšné činnosti. „Říci lituji je strašně jednoduché a nic to vlastně nestojí. Mladiství pachatelé, tedy mladí lidé od 15 do 18 let, mají možnost aktivně prokázat, že svou lítost myslí upřímně a vážně. A to právě prostřednictvím vykonání společensky prospěšné činnosti. Pomáhat mohou například v nějakém zařízení nebo organizaci v místě bydliště, a to již ve fázi po zahájení trestního stíhání,“ vysvětluje význam tohoto opatření Jana Kožušníková, vedoucí střediska Probační a mediační služby ČRv Havířově.

Prací k čistému trestnímu rejstříku

Výkon společensky prospěšné činnosti spočívá v tom, že se mladistvý pachatel trestného činu dobrovolně, bezplatně a ve svém volném čase zaváže odpracovat určitý počet hodin. Svůj souhlas může kdykoli odvolat. Pokud ale zvládne odpracovat uložený počet hodin, státní zástupce nebo soudce musí k této aktivitě přihlédnout při ukládání trestu. „Má to obrovský výchovný potenciál. Důležitá je především ona dobrovolnost. Pachatele nikdo nenutí, aby tyto činnosti vykonávali. Pokud však chtějí dát najevo svou lítost, tuto možnost mají,“ tvrdí Kožušníková.

„Soudce nebo státní zástupce pak jejich snahu může ocenit tím, že od trestního stíhání odstoupí. V takovém případě je pak věc pro daného mladistvého ukončena,“ dodává vedoucí havířovského střediska Probační a mediační služby. Jednoduchý způsob ukončení případu je výhodný nejen pro mladistvé, ale i pro společnost jako celek. Tento postup je rychlejší a levnější, a soudy se tak mohou soustředit na složitější případy.

Že vám tento institut něco připomíná? Velmi podobný výchovnému opatření společensky prospěšné činnosti je trest obecně prospěšných prací. Při obou činnostech vykonávají pachatelé zdarma určitý počet hodin ve prospěch společnosti. Podílejí se tak na úklidu veřejných prostranství, pracují v charitativních, náboženských či jiných nevýdělečných organizacích. Jsou zde však i rozdíly. „Ten první je v tom, že společensky prospěšné činnosti je možné uložit jen mladistvým pachatelům. Druhý, a možná mnohem větší rozdíl je v typu opatření. Zatímco společensky prospěšná činnost je ve fázi po zahájení trestního stíhání dobrovolná, obecně prospěšné práce jsou trestem a pokud je někdo neodpracuje, soud mu nevykonané hodiny přemění na trest odnětí svobody,“ podotkla Kožušníková. „My se navíc snažíme pro mladistvé pachatele vykonávající společensky prospěšné činnosti najít takové instituce, které mají výchovný potenciál a mohou mladistvým nabídnout i smysluplné trávení volného času do budoucna,“ dodává probační úřednice.

Klasickým příkladem může být případ sedmnáctiletého Tomáše, který byl přistižen za volantem bez řidičského průkazu. Před loňským červencem by mu ještě taková věc lehce prošla, pár měsíců už je ale řízení bez řidičáku trestným činem. Tomáš se tak mohl obávat podmínky nebo trestu obecně prospěšných prací. „Tomáše jsme si pozvali. Souhlasil s tím, že vykoná společensky prospěšné činnosti. Na základě našeho návrhu mu státní zástupce uložil patnáct hodin společensky prospěšné činnosti, které Tomáš odpracoval v zařízení pro trávení volného času v Havířově. Státní zástupce pak případ podmíněně zastavil. To znamená, že pokud Tomáš po určitou dobu nic neprovede, věc pro něj skončila a nebude mít do budoucna záznam v rejstříku trestů,“ dodala Kožušníková. Podle ní se jedná o případ, se kterým se v Probační a mediační službě často setkávají.

Probační a mediační služba ČR je státní organizace, funguje již sedmým rokem a střediska jsou zřízena v každém bývalém okresním městě. Kromě práce s mladistvými a přípravy podkladů pro rozhodování státního zástupce nebo soudce mají probační pracovníci na starosti právě oblast výkonu alternativních trestů. Zde se jedná především o trest obecně prospěšných prací či výkon dohledu.