Znalci v něm podpořili verzi obžaloby, podle které matka s dcerou zemřely po zásahu elektrickým proudem. V pátek jsou na pořadu závěrečné řeči.

„Nelze reálně uvažovat o jiné příčině smrti než náhle selhání srdce při úrazu elektrickým proudem," konstatoval soudní znalec Zdeněk Šenkýř ze znaleckého ústavu soudního lékařství nemocnice v Českých Budějovicích, který společně s kolegy revizní posudek vypracoval.

Ke stejným závěrům ve svém dřívějším posudku dospěli i experti z Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě Margit Smatanová a Marek Dokoupil. „Postup těchto znalců a jejich závěrů hodnotíme jako standardní a správné," prohlásil Šenkýř s tím, že k posudku měli jen drobné připomínky, například neodebrání vzorků z některých částí těla k dalšímu zkoumání. Na celkové závěry to ale podle revizních znalců nemělo vliv.

Naopak posudek znalců obhajoby Radka Matlacha a Igora Fargaše označili za nesprávný. Matlach se přiklonil spíše k otravě. „Fixovat se a elektrický proud je zavádějící," uvedl Matlach s tím, že příčinou smrti mohl být syndrom toxického šoku.

Znalci v revizním posudku jeho závěry označili za chybné. „Takovou možnost je nutné vyloučit," vyjádřil se k variantě smrti v důsledku syndromu toxického šoku Šenkýř, který poukázal i na řadu dalších údajných nedostatků.

Na dotaz předsedkyně senátu Renaty Gilové, co může být důvodem nesprávných závěrů v posudku dlouholetých odborníků, Šenkýř uvedl: „Neznalost nebo úmyslné zkreslení."

Podle jeho kolegy Františka Vorla mohl svou roli sehrát i nedostatek času. Jak Vorel zdůraznil, na vypracování revizního posudku měli odborníci z Českých Budějovic oproti znalcům obhajoby podstatně delší dobu, konkrétně pět týdnů. „I pro nás bylo za pět týdnů velmi problematické lhůtu dodržet. A to jsme znalecký ústav," řekl Vorel.

Konec dokazování

Po výslechu revizních znalců předsedkyně senátu zamítla návrhy obhajoby na dokazování, které se mimo jiné týkaly předvolání egyptského právníka nebo možnosti, aby znalci obhajoby mohli reagovat na revizní posudek. Soud pak ukončil dokazování s tím, že v pátek začnou závěrečné řeči. Jak dlouho potrvají, není jasné

Přestože revizní posudek nevyzněl pro Kramného nejlépe, podle jeho obhájkyně Jany Rejžkové vinu neprokazuje. „Revizní posudek není pro mě žádným překvapením. Já jsem přesvědčena o tom, že tento revizní posudek pochybnosti, které od počátku jsou – pochybnosti ve vztahu k výroku o vině mého klienta –nerozptýlil," řekla Deníku Rejžková.

Egyptská smrt

Monika (36 let) a Klára (8 let) zemřely předloni v červenci během rodinné dovolené v Egyptě. Podle prvotních informací byla příčinou otrava, pozdější pitva v Ostravě však měla prokázat usmrcení elektrickým proudem. Podle státního zástupce Víta Legerského je vrahem Kramný. Vraždu svých nejbližších údajně plánoval a po činu prý hodlal zabít sebe. To ale nedokázal.

„Nenašel odvahu k usmrcení sebe samého," řekl Legerský s tím, že Kramný byl v manželském vztahu dlouhodobě nespokojen. Zároveň se bál rozchodu, který by vnímal jako ponížení a partnerské selhání. Proto se rozhodl k radikálnímu řešení a nejbližší údajně zabil elektrickým proudem

Kramný vinu odmítl. „S obžalobou nesouhlasím a razantně ji odmítám. To co tvrdí obžaloba, se nestalo. Kdybych ublížil holkám, tak bych se přiznal, zabil bych se. Věřím, že krajský soud rozhodne spravedlivě a nenechá se ovlivnit bulvárem. Mou jedinou šancí je očistit své jméno před soudem," řekl Kramný. Podle jeho verze měli všichni střevní problémy. Později zjistil, že se manželka s dcerou nehýbají a jsou studené.

Kramný se po několikaměsíčním nuceném pobytu v Egyptě vrátil domů. V únoru loňského roku jej policie obvinila z dvojnásobné vraždy. Soud na něj uvalil vazbu. Kramný několikrát neúspěšně žádal o propuštění na svobodu.

Žádost o odročení neprošla Na začátku čtvrtečního odročeného líčení soud odmítl žádost obhájkyně Jany Rejžkové o další odročení jednání. Rejžková argumentovala tím, že neměla dostatek času k seznámení se s revizním posudkem, který jí byl zaslán e-mailem.

„Žádná zákonná lhůta k seznámení se s revizním posudkem není stanovena. Je pouze na posouzení konkrétního případu, zda lhůta je či není dostačující. A podle tohoto soudu dostačující byla," řekla předsedkyně senátu Renata Gilová s tím, že obhajoba měla posudek k dispozici dva dny.

„Znalecký posudek má 317 stran. Avšak 306 stran je pouze nálezová část, která obsahuje toliko zkopírované a stáhnuté důkazy provedené u hlavního líčení. Rozbor a závěr revizního znaleckého posudku má fakticky devět stran, dvě strany jsou fotodokumentace," řekla Gilová, která zdůraznila, že revizní posudek pouze hodnotil správnost obou předchozích posudků. „Nejednalo se o žádnou novou dosud neřešenou problematiku," zdůraznila Gilová.