Zrušíte superhrubou mzdu, nebo ne?
Jsem v tomto směru velmi skeptická, ale určitě tento závazek vrátím na jednání koaliční rady a nechám ho projít politickou debatou. Určitě by to neplatilo dříve než v roce 2021. Snížení daně na 19 procent by znamenalo propad v příjmech kolem 28 miliard korun, takže uvidíme, jak se bude ekonomika vyvíjet a co si budeme moci dovolit.

O něco optimističtější jste asi u zákona, který má zavést EET pro svobodná povolání a živnostníky. Čím si vysvětlujete odpor, který to po zásahu Ústavního soudu u opozice vyvolalo?
Za celých osm měsíců, kdy opozice nechala novelu o EET zaparkovanou v prvním čtení, jsem se to nedověděla. My přitom máme k dispozici průzkum STEM, který říká, že EET podporuje 68 procent občanů. Ústavní soud potvrdil legitimitu tohoto nástroje, ale měl k tomu dílčí výhrady týkající se plateb kartou nebo údajů na účtence. Ty jsme bez výhrady akceptovali.

Soud ale řekl podstatnou věc, totiž abychom si udělali pořádek ve výjimkách a neudělovali je cestou nařízení vlády, nýbrž výhradně zákonem. V lednu 2018 jsem hovořila se všemi zástupci profesních sdružení a do zákona jsem zapracovala variantu, na níž byla absolutní shoda.

Koho se EET po přijetí novely týkat nebude?
Bude se týkat až na tři drobné výjimky všech, protože z podnikatelských svazů a komor jasně zaznělo, že nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo setrvat jen u 1. a 2. vlny EET, čímž bychom naprosto popřeli záměr zákona, jímž je narovnání podnikatelského prostředí. Navíc také snížíme DPH u velké části služeb, které patří do 3. a 4. vlny a mají vysoký podíl lidské práce.

Pro lidi, kteří mají problém s internetem a splní zákonné podmínky, tedy podnikají jako fyzická osoba, jsou neplátci DPH, mají do dvou zaměstnanců a maximálně 600 tisíc hotovostních plateb ročně, zavedeme tzv. off-line režim.

Co budou muset vykazovat?
Už dnes by vám třeba kadeřnice, která zatím nespadá pod EET, měla na vyžádání vydat účtenku. Po přijetí novely vám ji bude muset vydat povinně. Bude-li v novém off-line režimu, účtenky si nebude muset kupovat, ale vyzvedne si je u kteréhokoli správce daně zadarmo. Každý živnostník si dnes musí vést průběžnou evidenci příjmů, to platí od nepaměti.

Novela v případě nového off-line režimu říká, že jednou za čtvrt roku toto výkaznictví na denní bázi odešle finanční správě. Není to žádná nová administrativní povinnost navíc. Z osobní zkušenosti třeba u kosmetičky vím, že spousta živnostníků si raději vybere připojení na terminál v rámci EET. Malíři pokojů, zedníci, pokrývači a tento typ řemeslníků ale možná raději zvolí účtenkový off-line režim.

Stihnete zavést kompletní EET do ledna příštího roku?
To by bylo hodně optimistické, spíš to vidím na první čtvrtletí.

Třeba to zvládnete společně s dlouho slibovaným jedním inkasním místem.
To určitě zvládnout chci. Připravuji samostatný zákon o paušální dani, která umožní podnikatelům s příjmem do jednoho milionu korun zaplatit zdravotní, sociální pojištění a daň jednou platbou. Dnes mnozí z nich legálně neplatí žádnou daň, protože uplatňují řadu slev a odpočtů, ale musí si vést daňové výkaznictví, evidenci příjmů, schovávat doklady, neboť kdykoli je může navštívit daňová kontrola.

My jim nabídneme, aby zaplatili jedinou paušální částku za vše, přičemž nebudou muset podávat daňové přiznání, nepřijde jim kontrola, nebudou mít žádnou administrativu. Spolupracuji na tom intenzivně s ministerstvem zdravotnictví a doufám, že to začne fungovat v průběhu příštího roku.

Vypadá to, že po všech přijatých opatřeních víc daní v současném systému už nevyberete. ČSSD vás nabádá, abyste se zamysleli i nad příjmovou stránkou rozpočtu. Tudíž se ptám, bankovní daň ano, či ne?
Zavedli jsme důležitá opatření jako kontrolní hlášení nebo EET, čímž jsme narovnali podnikatelské prostředí a do značné míry vyřešili tzv. karuselové podvody, což byly mnohamiliardové úniky. Díky tomu jsme nejen vybrali více daní, ale také je během pěti let celkově zmenšili o sto miliard korun.

Jen připomenu, že v novele o EET také snižujeme DPH na vodné a stočné z 15 na 10 procent a tady na ministerstvu pohlídáme, aby se to pomítlo do konečné ceny vody pro spotřebitele. Upozorňuji, že přes zpomalování růstu výběr daní stále roste, jen ne tak rychle jako v minulých letech.

Možná i proto, že finanční správa už nezadržuje tolik odpočtů DPH?
Mám tady tabulku zadržených odpočtů DPH od roku 2014 a je zde zcela zřetelný pokles. Nesouvisí to ale se změnou přístupu, nýbrž s tím, že díky kontrolnímu hlášení v kombinaci se speciálními analytickými postupy je kontrolní činnost finanční správy lépe zacílena pouze na problematické subjekty a transakce.

Čímž podnikatele nutí chovat se řádně a nepodvádět?
Přesně tak, chovají se poctivěji, i když těch poctivých byla určitě většina už předtím. Hlavně ale finanční správa dříve zadržovala odpočty podle nějakých indicií, aniž by měla konkrétní podklady z účetnictví těch subjektů. Nyní se případný podvod detekuje mnohem snáz a cíleně. Důsledkem je, že zadržujeme podstatně méně peněz.

Chci jít ale ještě dál, a proto balíček Moje daně bude obsahovat částečné vracení nadměrných odpočtů. Pokud finanční správa zahájí prověrku třeba půlmilionové částky a zjistí, že problém je u částky 100 tisíc, tak nezadrží celých 500 tisíc, ale jen těch 100.