Katka se navyváděla spoustu lotrovin, sprejovala po zdech, nevracela knížky a jezdila načerno. Těšila se na to, až jí bude 15, protože si chtěla na své první brigádě vydělat na nový růžový iPhone. Nakonec přišla k nějakým penězům sběrem ovoce, ale než si stačila iPhone koupit, přišel exekutor a všechny peníze jí vzal. 

Tak vypadá komiks, který pro Českou advokátní komoru namalovala podle námětu Michala Žižlavského ilustrátorka Andrea Jarolímková. Komiks je součástí vzdělávacího projektu Advokáti do škol, který funguje zhruba půldruhého roku a má záštitu ministra spravedlnosti a ministra školství.

Praktická ukázka předškolního polytechnického vzdělávání pro Mateřské školy v DDM v Jablunkově.
V Jablunkově se malí řemeslníci nářadí nebojí

Podle Daniely Kovářové z odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory jde o projekt cílený na žáky a studenty střední škol, v jehož rámci chodí advokáti v něm zapojení zdarma ve svém volné čase do škol a debatují s žáky a studenty o právu, čímž zvyšují jejich právní vědomí a učí děti a studenty, jak předcházet soudním sporům či konfliktům s právem. "Projekt nesupluje běžnou školní výuku, ale doplňuje ji," uvádí Kovářová. Aktuální komiks však přesto vyvolává veřejnou kritiku.

Je to pokrytectví

"Aktuální kampaň České advokátní komory považuji za velmi problematickou, a s ohledem na nedávnou historii i za velmi neetickou. Na první pohled se sice tváří výchovně - tedy, jako by měla snahu učit děti zodpovědnosti za své činy. To by byl bezesporu obecně bohulibý počin, nebýt ovšem tolik příznačného českého kontextu, který z uvedeného komiksu dělá jen pokryteckou snahu komory posílit ve společenském mínění pozice takzvaného dluhového byznysu, který řadu advokátů více než dobře živí (o to více si vážím těch několika výjimek, které znám)," uvedl pro Denik.cz například David Ondrejkovič, někdejší zakladatel občanského sdružení Společná obrana.

Toto sdružení poskytovalo poradenskou i právní pomoc klientům podvodných společností, jež si zavazovaly klamavými spotřebitelskými smlouvami, nabízenými pod falešnými záminkami, zákazníky k placení opakovaných částek (často navýšených právě o exekutorské příjmy), aniž by jim za to poskytly jakékoli služby (byť různé služby avízovaly). 

Jaro v Beskydech. Kunčice pod Ondřejníkem. Ilustrační foto.
Dobrá zpráva: Ondřejník, oblíbený cíl turistů v Beskydech, se opět zazelená

Podle Ondrejkoviče totiž netvoří problém dětských dluhů primárně delikty dětí a jejich bezprostřední následky, jak naznačuje komiks, ale celý systém takzvaného dobývání renty, který je na dluhový byznys bezprostředně navázán.  

Pravopisná chyba
Kritizovaný komiks v sobě skrývá i „hrubku“. „Tohle patří mě!“ říká exekutor, i když podle pravopisných norem je správná varianta „mně“.

"Jak může být dítě odpovědné třeba za to, že jeho rodiče neplatili po určitou dobu poplatky za likvidaci jeho spotřebovaných plínek? (Jde o několik kauz, kdy se děti ocitly na prahu dospělosti i v desetitisícových exekucích kvůli tomu, že za ně rodiče v dětství nezaplatili svoz odpadu, pozn. red.) Nebo za to, že mu jeho rodiče nedali na jízdné? Nebo že zákon dluhovým byznysmenům v některých případech ani neukládal, aby o škodě způsobené dítětem jeho rodiče vůbec prokazatelně vyrozuměli?" ptá se Ondrejkovič.

Frýdecká nemocnice využívá nový přístroj k operaci šedého zákalu.
Beskydské oční centrum operuje šedý zákal novým přístrojem

Podle něj nejde o dluh samotný. "Ten je ve skutečnosti až na posledním místě, což se předmětný komiks snaží zcela zřetelně zastřít. Jde primárně o celý ten zrůdný systém různých účelově generovaných nákladů nákladů, úroků z úroků a vůbec všech podobných svinstev, za kterými stojí převážně ti advokáti, kterým je zcela cizí jakýkoli etický rozměr jejich podnikání," uvádí Ondrejkovič. "Dobyvatelé renty tak nemalou měrou přispívají k vytváření generace, která ztratí veškerou životní perspektivu a víru ve spravedlnost. Zároveň lidé, kteří spadnou do dluhové pasti, nedosáhnou na dostatečné vzdělání ani pro sebe, ani pro své potomky. Tito lidé se pak nebudou snažit demokratický systém vylepšit, ale budou jej chtít zničit," dodává.

Komiks České advokátní komory kritizoval i twitterový glosátor a komentátor známý pod přezdívkou Jie (@jietienming), který v minulosti inicioval různé aktivistické akce, například "trollení" pod twitterovým účtem prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka. Ke kampani advokátní komory zveřejnil ostrý tweet, který dosáhl několika desítek sdílení.

Glosátor nasbíral pod svůj příspěvek desítky reakcí, které jsou poměrně nejednotné. Dílem komiks kritizují ("Tak vzkaz je poměrně jasný. Když nezaplatíš 800 Kč pokutu za jízdu na černo a 100 Kč za pozdě vrácenou knížku, je správné sebrat ti 14 000 Kč na nejlevnější iPhone. Chybí jen obrázek, jak exekutor a advokát kupují za takto vydělané peníze iPhone za 60 000," uvedl například uživatel Tomáš Pak), dílem však upozorňují na to, že celá kampaň advokátní komory představuje potřebnou osvětu o věcech, které mohou studentům způsobit velké problémy. "Komiks má advokátům i studentům na besedě pomoci k lepšímu probrání daného tématu," uvedl například Petr Holubička.

Účel kampaně je bohulibý, brání se komora

Podle Daniely Kovářové je smysl celé kampaně pozitivní a bohulibý. "My chceme děti a studenty vzdělávat. Chodíme do škol vysvětlovat dětem principy dluhových pastí, doporučujeme jim, na co si mají dávat pozor, a chceme u nich zvyšovat právní povědomí. Účel celého projektu je výhradně edukativní," řekla serveru Deník.cz Kovářová.

9. ročník mezinárodního mistrovství ČR v historickém lyžování, 11. ledna 2020 ve ski areálu v Mostech u Jablunkova.
OBRAZEM: Lyžařský areál v Mostech patřil šampionátu v historickém lyžování

Projekt podle ní podporují soudci, notáři, exekutoři i státní zástupci a mimo jiné se doplňuje s projektem Soudcovské unie Soudci do škol.

"Výhodou advokátů je zkušenost z praxe, praktické příklady, schopnost veřejného vystupování advokátů a schopnost odpovídat na dotazy žáků a studentů. Postupem času jsme pro advokáty začali pořádat semináře a připravovat materiály, například komiksy. Celý projekt je nízkonákladový a advokáti jej nesou sami, Komora zajišťuje jen administraci. Koncem roku 2018 vznikl nápad ztvárnit nejčastěji diskutovaná témata formou komiksu přístupného dětem. Oslovili jsme střední výtvarné školy a známé kreslíře, nakonec komiksy namalovala naše advokátní kolegyně Andrea Jarolímková," popisuje dále Kovářová.

Nepotřebná vozidla ČD Cargo určená k prodeji.
ČD Cargo prodává řadu nepotřebných vozů. K mání je lokomotiva i spací vagón

Podle jejích slov se k projektu připojuje stále více a více škol a do mnohých z nich docházejí advokáti opakovaně. "Jsme přesvědčeni, že jde o přínosný projekt, protože jej s nadšením kvitují školy, učitelé i děti. Komora i jednotliví advokáti dostávají pochvalné a děkovné maily a dopisy ze škol, které advokáti navštívili," uvádí Kovářová. "Jsme rádi za připomínky a podněty a budeme s nimi i nadále pracovat. Vidíme v praxi, co s lidmi dělají dluhy i jiné problémy, proto chceme děti na svět za zdmi školy připravit. Tím spíš, pokud s nimi o rizicích nemluví jejich rodiče."

Likvidační exekuce

Na otázku, jak vnímá ohlasy, podle nichž Česká advokátní komora komiksem obhajuje praxi, kdy jsou děti na prahu dospělosti existenčně ničeny likvidačními exekucemi za bagatelní dlužné částky, za něž v některých případech ani nemohou (viz například zmíněné exekuce proti dětem za svoz odpadu nezaplacený jejich rodiči), Kovářová kategoricky odpověděla: "Takovou praxi určitě komora neobhajuje! Naopak ocenila advokátku, která úspěšně zastupovala dospělé děti před Ústavním soudem!" 

Miloš Forman.
Filmová přehlídka Kino na hranici 2020 nabídne retrospektivu Miloše Formana

Odkázala se přitom na ocenění advokátky Aleny Vlachové Právník roku 2017, kterou tato právnička získala v roce 2018 ve stejnojmenné soutěži České advokátní komory v kategorii Pro bono. Vlachová byla oceněna za svou pomoc dětem z dětských domovů, aby mohly vstoupit do dospělého života nezatížené dluhy z dětství.

Podle Kovářové je v současnosti připravena k vydání nová publikace, která obsahuje metodické rady, doporučení, odpovědi na nejčastější dotazy, scénáře, povídky a podobně. "Publikaci po jejím představení uveřejníme v PDF na webových stránkách komory, kde bude k dispozici také učitelům a školám jako podklad k práci s dětmi. Další diskuse doporučujeme vést až poté, co ji celou představíme veřejnosti," dodává Kovářová.