Od pondělí budou moci otevřít všechny provozovny s prodejní plochou do 2500 m2, které se nenacházejí ve velkých nákupních centrech. Nezáleží přitom na sortimentu prodejny. Majitelé však budou muset dodržet vládou stanovené podmínky.

Musí například dohlédnout na to, aby zákazníci dodržovali předepsaný dvoumetrový odstup a zajistit řízení front pomocí označení prostoru pro čekání a umístěním značek pro minimální rozestupy. Povinností je také „umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky“, uvádí ministerstvo zdravotnictví. Pracovníci provozoven pak jsou při kontaktu se zbožím a přijímání plateb od zákazníků povinni používat ochranné rukavice.

Nadále platí také zákaz zkoušení oblečení v prodejnách oděvů. Jinak je tomu v případě obuvi. „Boty se zkoušet mohou, ne však na holou nohu, což platilo většinou i do teď. A lidé si musí před tím dezinfikovat ruce," uvedl v sobotu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit, doporučuje ministerstvo ponechat toto zboží po dobu tří dnů v karanténě.

„Podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),“ doplňuje ministerstvo seznam podmínek.

Autoškoly, posilovny a knihovny

Poprvé od zavedení mimořádných opatření budou moci žáky přivítat české autoškoly. Během teoretické výuky či zkoušek ve vnitřních prostorách však musí zajistit přítomnost nejvýše pěti osob, mezi nimiž budou udržovány dvoumetrové rozestupy. „U vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,“ upozorňuje ministerstvo zdravotnictví.

Výuky se zároveň nesmí zúčastnit lidé, kteří mají akutní zdravotní potíže odpovídající virovému onemocnění, mezi které patří horečka, kašel, dušnost či náhlá ztráta chuti nebo čichu. Praktickou výuku ve vozidle je pak možné provádět pouze individuálně, ve vozidle se tak smí v jednu chvíli nacházet pouze instruktor a jeden žák.

close Infografika info Zdroj: Deník zoom_in Podmínka zajištění dvoumetrových rozestupů platí také pro provozovatele posiloven či fitness center. Lidé navíc musí po celou dobu cvičení používat ochranné roušky či šátky. „Nelze používat šatny a sprchy, je nutné upřednostňovat bezkontaktní platby, zajistit dezinfekci cvičebního náčiní po každém použití, průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti nacházejí a zajistit dezinfekci rukou pro klienty i personál,“ vyjmenovává ministerstvo další povinnosti.

Individuální tréninky vláda prozatím povolila pouze v režimu „jeden na jednoho“, trenér se tak nesmí v jeden okamžik věnovat současně více než jednomu klientovi. V sálech pro skupinová cvičení pak musí provozovatelé označit cvičební místa tak, aby byla zachována vzdálenost nejméně dvou metrů. Účastnit se pak může nejvýše osm cvičících a jeden trenér a mezi jednotlivými lekcemi musí být prostory dezinfikovány.

Otevřou se také knihovny, jejichž pracovníci budou muset při kontaktu s knihami používat ochranné rukavice. U vstupu do knihoven pak budou umístěny dezinfekční prostředky, které je každý návštěvník povinen použít. Zvláštní režim se dotkne také vracení knih. „Po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením ‚Karanténa‘, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících 2 dnů,“ uvádí ministerstvo.

Zoologické a botanické zahrady

Nová vlna uvolňování protikoronavirových opatření s sebou přináší také možnost znovuotevření zoologických a botanických zahrad, které jsou přístupné pouze se vstupenkou. Ty přitom nebude možné prodávat na místě a zákazníci si je budou nuceni zakoupit přes internet či jiným vzdáleným přístupem.

Omezen bude počet návštěvníků, který nesmí překročit 150 osob na jeden hektar venkovní plochy. Vnitřní pavilony a expozice zůstanou i nadále uzavřeny. Provozovatelé navíc musí zajistit zvýšenou dezinfekci areálu a přijmout opatření, která zabrání hromadění osob v místech, jako jsou dětská hřiště, toalety či odpočinkové zóny.

Změna režimu na hranicích

Vzor formuláře na lékařské potvrzení o výsledku testu na koronavirus si můžete stáhnout ZDE

Novinky čekají také na všechny, kteří by chtěli překročit hranice České republiky. Všichni, kteří se vrací do země ze zahraničí, musí předložit potvrzení o negativním testování na nákazu koronavirem. Pokud tak neučiní, musí se ohlásit příslušné krajské hygienické stanici, která následně nařídí čtrnáctidenní karanténu.

Ačkoli vláda nově neomezuje cestování do zahraničí, většina evropských zemí v současné době cizince nepřijímá.

Otevření vysokých škol

Poslední novinkou, kterou přinese pondělní uvolnění opatření, je pak otevření vysokých škol. Studenti a vyučující však musí dodržet řadu opatření. Ta se týkají jak zdravotního stavu (žádné příznaky virové infekce, dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest, prohlášení o bezinfekčnosti) tak samotné organizace výuky.

Studenti se na výuku či zkoušku musí dostavit ve stanovený čas tak, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, a budou rozděleni do skupin po nejvýše pěti osobách. Vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy v daném časovém rozmezí po vykonání zkoušky a student poté musí opustit budovu. Povinností je také zajistit v učebnách i dalších prostorách dodržování dvoumetrových rozestupů.