Již v říjnu 2019 byl zde uveden rekvalifikační kurz Ošetřovatel, který je dlouhodobý a měl končit v dubnu 2020. Přihlášeno bylo tehdy devět účastníků a z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s přijetím krizových opatření od 16. března tohoto roku hrozilo nedokončení vzhledem k nemožnosti provést praktickou výuku.

„Vzhledem k tomu, že nemocnice i ostatní zdravotnická zařízení měly velký zájem o tyto uchazeče, podařilo se u šesti klientů zajistit jejich výpomoc přímo v těchto zařízeních, kde působili jako dobrovolníci. Tím si i splnili praktickou část a mohli úspěšně složit závěrečnou zkoušku a ukončit rekvalifikaci. Následně nastoupili do zaměstnání,“ popisuje situaci Jana Hamplová z oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Karviné.

Našly se samozřejmě také méně typické případy, kdy rekvalifikace na daný obor navazovala ze zcela jiného zaměstnání. Pan M., který je ročník 1960, dlouhodobě pracoval jako svářeč. Nyní, po absolvování rekvalifikačního kurzu je zaměstnán v nemocnici.

Pečlivý výběr lidí

„Vzhledem k dobrým zkušenostem a celospolečenské poptávce uchazečům a zájemcům o zaměstnání tyto kurzy doporučujeme. A po splnění všech podmínek jim na ně poskytujeme příspěvek,“ uvádí Jana Hamplová. Ve chvíli, kdy začala značná část zdravotnického personálu chybět, je o tyto rekvalifikace velký zájem a nejen sami účastníci, ale i vedení nemocnic tento trend kvituje.

Pozitivně se k této situaci vyjadřuje i ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Karviné René Vašek, který navíc zmiňuje i pečlivý výběr lidí na danou pozici. „Z pohledu Úřadu práce ČR se jedná o celospolečensky potřebná zaměstnání a registrujeme zvýšenou poptávku po těchto oborech jak ze strany občanů, tak ze strany zdravotnických zařízení. Z toho důvodu tyto typy rekvalifikací samozřejmě všemožně podporujeme i s ohledem na vysokou uplatnitelnost absolventů těchto kurzů na trhu práce. Důležitý je i výběr vhodných uchazečů, neboť tato práce vyžaduje jistou psychickou odolnost a vyhovující zdravotní stav,“ uvádí René Vašek.

„Jsme velice rádi, že uchazeči o tento typ pracovních pozic mají v poslední době zvýšený zájem, a to i v souvislosti se současnou epidemickou situací,“ uzavírá Vašek na závěr.