Ve Zbyslavicích se Zdeňka Richterová narodila, a jak to tehdy na vesnici bylo samozřejmostí, vzhlížela ke svým učitelům. Dokonce natolik, že už tehdy měla jasno o svém budoucím povolání.

Učitelkou byla celých 36 let, doma ve Zbyslavicích jich strávila pětadvacet, protože cesta vedla oklikou.

Deník v ulicích Zbyslavic.
Zbyslavice, vesnice u Ostravy s mnoha tipy na výlety i s QR kódy na budovách

„Na umístěnku jsem se tehdy dostala do pohraničí do Kružberku. Tamní čtyři roky mi hodně daly a dnešní učitelé už si ani nedokážou představit, v jakých podmínkách jsme tam fungovali. Byli jsme tam učitelé ze všech koutů republiky, já jsem to od Ostravy měla nejblíž,“ vypráví Zdeňka Richterová o svých začátcích, které se začaly psát v roce 1968.

Přes „přestupní stanici“ v Krásném Poli se dostala do Bravantic a po úbytku žáků a zavření některých tříd následně do Velkých Albrechtic, kde působila rovněž shodně čtyři roky.

Čtyři ročníky v jedné třídě

Po mateřské se dostala do vytoužených Zbyslavic, přestože jak říká, líbilo se jí všude. Také ve Zbyslavicích hrozilo, že kvůli populační křivce a úbytku žáků se bude tamní škola muset zavřít, ale i díky jejímu přispění k tomu nakonec nedošlo.

„Nakonec jsme dostali výjimku a škola v obci zůstala. Dva roky jsem ale tehdy učila v jednotřídce hned čtyři ročníky současně,“ vzpomíná žena, která si nedokáže představit, že by malé děti jezdily autobusem až do Klimkovic.

Starostka Zbyslavic Regína Vřeská.
Starostka Zbyslavic: Bez dotací malá obec nemůže existovat

Přestože je od roku 2004 v důchodu, dodnes ji ve Zbyslavicích nikdo neřekne jinak než paní ředitelko. Tak silně se do dějin obce zaryla. „Nemám to ale ráda, protože je zde už dlouhou dobu nová paní ředitelka, navíc jsme všichni nahraditelní,“ praví skromně.

„Je ale pravda, že naši malou obcí prošla velká spousta žáků, kteří nakonec dosáhli vysokoškolského vzdělání,“ těší Zdeňku Richterovou, která v roce 2002 zažila v roli vypomáhající pedagožky v důchodu ještě i stoleté výročí školy a nyní netrpělivě vyhlíží, v jakých nových podmínkách budou její následovníci vzdělávat další generace.

Školní pětiboj

Ty se i nadále těší ze souboje malotřídních škol v okolí, který zavedla právě Zdeňka Richterová.

„Pravidelně jsme se scházeli v posledních týdnech školního roku a soutěžili v pětiboji. Mezi malotřídními školami v okolí byl vždy oblíbený a sponzoři umožnili jeho každoroční konání. Je to velmi pěkná akce, která – nepočítáme-li covidové období – trvá dodnes,“ těší ženu, jež v minulosti ve Zbyslavicích vedla také svaz žen, přihlížela založení tamního klubu důchodců a díky své oblibě byla také po tři volební období členkou zbyslavické rady, kde měla na starosti jak jinak než školu!