Třetí největší město v zemi, alespoň při pohledu na čísla a peníze pro příští rok, hodlá udělat za covidem definitivní tečku. Po letošním rozpočtu (9,9 miliardy), který byl oproti tomu z roku 2020 (10,8 miliardy) o téměř miliardu nižší a opozice jej zpětně vcelku pochopitelně označila za opatrný, se v roce 2022 chce Ostrava znovu nadechnout. Důkazem toho má být nejvyšší rozpočet v historii města a návrat ke stoupající křivce.

„Od samého začátku jsme rozpočet cílili jako velmi ambiciozní a proinvestiční,“ popsal primátor Tomáš Macura záměry radních, kteří letošní částku k hospodaření navýšili pro následujících dvanáct měsíců o 2,4 miliardy korun!

Podpora

A nejvyšší rozpočet v historii kupodivu a oproti zvyklostem podpořila i většina opozice. „V rozpočtu jsou věci, se kterými nesouhlasíme. Opět zde máme fond na výstavbu koncertní síně, naopak zde chybí například fond na odkup akcií Ostravských vodáren a kanalizací, což je nejlepší cesta, jak navyšovat podíl města ve vodárenské síti. Také nám tam navzdory velkým dotacím dopravnímu podniku chybí bezplatná přeprava dětí do 15 let,“ uvedl Vít Macháček, místopředseda Městského výboru KSČM Ostrava, čímž vytvořil pocit, že komunisté se proti návrhu rozpočtu opět vymezí.

Dalšími slovy proto velmi překvapil. „Klub zastupitelů KSČM se přesto shodl na to, že tento rozpočet je nejlépe postavený za posledních osm let. Byť s výhradami jsme se rozhodli, že jej podpoříme,“ řekl Macháček, jenž si vysloužil slova díků z úst primátora.

Příjmy

Ostrava očekává daňové příjmy ve výši 8,4 miliardy korun (o 900 milionů víc, navzdory zrušení superhrubé mzdy), celkové příjmy pak na hranici 9,6 miliardy korun. Do vyrovnaného rozpočtu 12,3 miliardy korun je hodlá dorovnat převodem nevyčerpaných prostředků ve výši 2,7 miliardy korun z letošního roku, ale také zapojením dlouhodobých fondů a rezerv.

„Netřeba mít ani obavy, že se město v příštím roce zadluží, protože 431 milionů korun coby nově přijaté úvěry vyvažují splátky úvěrů ve výši 450 milionů korun, takže naopak dojde k mírnému poklesu dluhu města,“ uvedl primátor Macura, podle něhož koalice odevzdá město na konci komunálního období navzdory mnoha investicím s nižším zadlužením než po předchozích volbách.

Výdaje

Běžné výdaje města se v příštím roce odhadují na 7,9 miliardy korun. Z oněch běžných výdajů půjde pro zajímavost například 1,2 miliardy příspěvkovým organizacím (o 124 milionů více než letos), stejná částka na neinvestiční neúčelové dotace městským obvodům nebo přes dvě miliardy obchodním společnostem (o 242 milionů více než letos), přičemž většinu, 1,75 miliardy, získá DPO.

Zbylé 4,4 miliardy korun z kolonky výdajů poputují na investice (o 1,9 miliardy více než letos), které tvoří 36 procent rozpočtu. Byť v praxi je to jen 3,5 miliardy, neboť město dopočítává i naspořené peníze ve svých fondech. Nepůjde přitom o ledajaké výdaje. V příštím roce má například začít stavba koncertní síně, ohledně níž opozice vyjádřila své obavy.

Lukáš Semerák po složení nové vlády očekává možné komplikace při dostání slibů státu u uzavřeného memoranda, který má městu přispět nemalými stamiliony. „Určitě nezačneme třímiliardovou investici, dokud ji nebudeme mít finančně krytou. Nejsme sebevrazi,“ ujistil primátor.

Investice

Z balíku na investice v příštím roce ukrojí dále například parkovací dům u městské nemocnice i její samotná modernizace, rekonstrukce domova seniorů Korýtko, kanalizace v Nové Bělé či Plesné, dokončení Jatek, obnova Grossmannovy vily, parkovací dům u zoo, sportovní hala v Třebovicích, kde se po peripetiích našel zhotovitel, či například cyklistické propojení Dolních Vítkovic s centrem Ostravy.

„Největší finanční prostředky zamíří do oblasti zdravotnictví a sociální sféry, dále do vodohospodářské infrastruktury, silnic a cyklostezek, kultury a parkování,“ seřadila Bajgarová investice podle objemu do škatulek.