„Po dobu výstavby huť dodrží stávající platný limit pro obsah sulfanu ve výši do 500 miligramů na metr krychlový. Po dokončení této investice se sníží roční průměrná koncentrace sulfanu ve vyčištěném koksárenském plynu na hodnoty nepřevyšující 300 miligramů na metr krychlový, tedy na úroveň spodní hranice limitu (rozmezí 300 až 1000 miligramů na metr krychlový), který bude v Evropské unii platný nejdříve od roku 2016," vysvětlila mluvčí ostravského ArcelorMittalu Barbora Černá Dvořáková.

close První etapu ekologického projektu odsíření koksárenského plynu v koksovně dokončí v huti v posledním srpnovém týdnu. Na snímku takzvaná mezinádrž k zachytávání vypíracího roztoku, který slouží k čištění koksárenského ply­nu. zoom_in V rámci dlouhodobé ekologizace všech provozů huti podle ní probíhá právě v těchto dnech ukončování první etapy optimalizace procesu odsíření koksárenského plynu v koksovně, které bylo zahájeno letos v březnu. Díky této investici bude čištění koksárenského plynu účinnější, koncentrace sulfanu se sníží o čtyřicet procent. „Přínosem pro životní prostředí bude zejména snížení emisí oxidu siřičitého, který se do ovzduší uvolňuje při spalování tohoto paliva," dodala Barbora Černá Dvořáková.

Společnost ArcelorMittal Ostrava ekologizuje koksovnu za jejího nepřetržitého provozu. Výstavba odsíření byla rozdělena na dvě etapy. První etapa, která zajistila navýšení chladících kapacit při čištění koksárenského plynu, bude dokončena příští týden. Na dodavatele druhé etapy odsíření probíhá výběrové řízení. Zahájena bude ještě letos na podzim a dokončení celého projektu odsíření je plánováno na podzim příštího roku.

ArcelorMittal Ostrava provozuje dva typy koksárenských baterií: dvě baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorovou baterii se sypným provozem. Ročně huť vyprodukuje přibližně 1,2 milionu tun koksu a je největším výrobcem koksu v České republice.