„Smyslem kontrolních nákupů, které proběhly již loni, je ověřit, zda prodejci dodržují zákon 379/2005 Sb. a kontrolují při prodeji tabákových výrobků věk nakupujících. Letos bude takto prověřeno dvanáct set prodejních míst,“ přiblížil projekt Jindřich Vaněk, mluvčí Aliance Zákon 18, s tím, že za porušení uvedeného zákona hrozí sankce 50 tisíc korun pro fyzické a dokonce 500 tisíc korun pro právnické osoby.

„Při důsledném uplatňování uvedeného zákona by se přístup nezletilých k cigaretám významně ztížil,“ nastínil cíl akce Vaněk a pokračoval: „Ačkoliv kouření dětí je celospolečensky odsuzováno, je tento zákon masivně porušován. K nelegálnímu prodeji tabákových výrobků nezletilým přitom navíc dochází nejčastěji v blízkosti základních a středních škol, na nádražích, či na velmi rušných místech.“

Svá slova Vaněk podložil závěry loňského průzkumu, kdy bylo prověřeno 2820 prodejen tabáku. Takřka ve třech čtvrtinách případů trafikanti věk zájemců o cigarety znát nechtěli. Nejhůře ve statistikách dopadla oblast severní Moravy a západních Čech. Změnila se za uplynulý rok situace k lepšímu? Ačkoliv definitivní vyhodnocení projektu bude známo až po jeho skončení na konci tohoto týdne, Aliance Zákon 18 poskytla Deníku celorepublikové výsledky za první týden. A čísla přece jen mluví trochu pozitivněji. „Za první týden letošního testovaní chtěli po mladě vypadajících figurantech občanku v 330 z 991 kontrol,“ dodal Vaněk.