Dosud byly štěrkové pěšinky překážkou k příjemné prohlídce, nyní po jejich nahrazení dřevěným povrchem lze celý areál pohodlně projet a vidět všechny zmenšeniny, kterých je zde více než třicet. „Chtěli jsme prohlídku umožnit handicapovaným lidem. Dříve si nemohli prohlédnout například model dráhy, který křížil cestu,“ uvedl Dan Tyleček, obchodní náměstek společnosti Ostravské výstavy, která areál provozuje.