Podmínkou pro přijetí je maturitní zkouška, oprávnění k výkonu příslušného zdravotnického povolání a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Pro přihlášení ke studiu je potřeba vyplnit přihlášku a zaslat ji nejpozději do 15. srpna 2007 anebo do té doby vyplnit elektronickou přihlášku a zaplatit poplatek za přijímací řízení. S přihláškou je nutné zaslat ústřižek o zaplacení administrativního poplatku 500 Kč (u elektronické přihlášky se poplatek snižuje o 100 Kč). Ke každé přihlášce je nutné doložit notářsky ověřené maturitní vysvědčení a notářsky ověřenou kopii oprávnění k výkonu příslušného zdravotnického povolání. Bez těchto dokladů je přihláška neplatná.

Přijímací zkoušky pro obor porodní asistentka se konají 29. srpna 2007 ve 14 hodin formou písemných testů ze somatologie a ošetřovatelství. Pro obor radiologický asistent se zkoušky konají o den později, opět ve 14 hodin, a to formou písemného testu ze základů fyziky, chemie a somatologie.