Kontrolou prošli prodavači bramborových placků, langošů, ohřívaných a opékaných uzenin, grilovaných i smažených pokrmů, ale také indických a vietnamských specialit. „Méně závažné nedostatky byly zjištěny v provozní hygieně, tedy čistotě a úklidu stánků. Nejvíc závad pak bylo spojeno se skladováním potravin a pokrmů. Tady šlo například o špatnou ochranu potravin proti kontaminaci, nebo skladování při vyšších teplotách než stanovuje výrobce. V menší míře se našly i prošlé potraviny,“ přiblížila výsledek kontrol Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Závady byly podle jejích slov řešeny na místě. Patnácti stánkařům byla uložena bloková pokuta v celkové výši 5600 korun. Jeden provozovatel je pozvaný k projednání na krajskou hygienickou stanici a závady zjištěné v jeho zařízení budou řešeny ve správním řízení. „Závěrem lze konstatovat, že u prodejců, kteří byli na této akci opakovaně, nejsou závady tak závažné jako u stánkařů nových. Ti totiž nevěděli, jaké zajištění mohou očekávat ze strany pořadatelů, a nebyli ani připraveni na velké množství zákazníků a vysoké teploty. Kontroly ze strany krajské hygienické stanice je pak zaskočily,“ dodala Šebáková.