Bosnayovi prezident republiky milostí prominul zbytek tříletého trestu odnětí svobody, který mu byl uložen za obecné ohrožení, pod podmínkou, že se po dobu dvou let nedopustí úmyslného trestného činu. Z uloženého trestu vykonal už více než šest měsíců.

„Prezident přihlédl k dosavadní bezúhonnosti pana Bosnaye a vzal v úvahu i fakt, že žádost o milost podali nejen příbuzní a známí odsouzeného, ale i sami poškození, rodina zemřelé, jeho zaměstnavatel a občanská sdružení, jejichž je členem,“ vysvětlil mluvčí prezidentské kanceláře Petr Hájek.

„Samozřejmě jsem rád a děkuji především rodině zesnulé dívky, která se o žádost zasloužila a všem ostatním postiženým, kteří se k žádosti připojili. Dále bych se už k tomu vyjadřovat nechtěl,“ vzkázal propuštěný Bosnay.