Tvrdí totiž, že zastupitelé obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) při svém červnovém hlasování o budoucnosti stromů neměli k dispozici doplňující posudek (viz. rámeček), který pár dní před konáním zastupitelstva vydala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Podle vyjádření radnice se však tento výrok nezakládá na pravdě.

„Zastupitelstvo jednalo na základě materiálu, do kterého dodatek posudku AOPK zařazen nebyl. To, že o něm vedení radnice neinformovalo zastupitele, vnímáme jako manipulaci s fakty a zkreslování skutečného stavu věci,“ říká Vladislav Koval, předseda krajských zelených, a dodává: „Budeme usilovat o to, aby ve stavebním řízení k postupu prací byl tento posudek zohledněn a lipová alej zůstala zachována.“

Podle starosty obvodu Miroslava Svozila (ODS) se tato nařčení nezakládají na pravdě. Navíc uvedl, že někteří ze zastupitelů obvodu za Stranu zelených se z červnového zasedání omluvili a nebyli tak u hlasování přítomni.

Že měli diskutovaný materiál představitelé centrální městské části k dispozici, pak potvrdila i Marcela Mikulová, vedoucí odboru organizačních a vnitřních věcí MOaP. „Doplnění posudku nebylo součástí předem připravených materiálů, protože k nám přišlo až pár dní před konáním zastupitelstva. Všichni jeho členové ho však před zasedáním dostali na stůl,“ vysvětluje Mikulová.

Zda měli či neměli zastupitelé k dispozici materiál, podle kterého není bezpodmínečně nutné alej kácet, nýbrž by bylo vhodnější revitalizovat jiné části parku, zajímá i Iva Kaletu ze Sdružení Svatý Václav. To v minulých měsících zorganizovalo petici za záchranu lip, kterou podepsalo více než dva a půl tisíce lidí. „Požádali jsme radnici, aby nám sdělila, zda měli zastupitelé tento posudek k dispozici před hlasováním. Zpráva totiž potvrzuje to, že alej není potřeba kácet, ale opečovávat. Její havarijní stav dosud nebyl prokázán,“ přidává své stanovisko k celé situaci Kaleta a dodává, že petice sice byla ukončena, aktivity sdružení však pokračují. „Přihlásili jsme se do správního řízení, které má rozhodnout o osudu stromů,“ doplňuje Ivo Kaleta. Foto:

Výňatek z doplňujícího posudku o stavu lip od AOPK

Na základě námi provedeného posouzení lip ve čtyřřadé aleji v Komenského sadech ze dne 26. dubna 2007 jsme provedli další kontrolu stavu stromů za plné vegetace. Bylo zjištěno, že stromy jsou již plně olistěné a začínají kvést. /…/ Sytá barva svědčí o tom, že zde stromy nestrádají nedostatkem živin nebo vody, pouze nedostatkem světla. Kromě hmyzu v dutinách nebylo zjištěno jiné napadení škůdci nebo chorobami. /…/ Tlaková větvení zatím nevykazují čerstvé praskliny, ale přesto u nich při větru, za mrazu nebo v době rašení existuje určité riziko rozlomení. Při zlepšující se péči o dřeviny nejsou tato statická selhání naštěstí příliš častá. Míru bezprostředního rizika proto nepovažujeme za vysokou. /…/ Z estetického hlediska působí celkově alej zajímavým dojmem vysoce klenutého gotického oblouku. /…/ Třebaže jsem přesvědčeni o správnosti navrhovaného řešení, domníváme se, že vzhledem k aktuálnímu stavu aleje je možné oddálení realizace rekonstrukce. Tím se otevírá prostor pro další diskusi nad vhodným způsobem rekonstrukce aleje. Nicméně nutnost řešení nízké perspektivy aleje musí zůstat i nadále zřetelná. /…/ Stejně potřebné je přiměřeným způsobem zajistit možná bezpečnostní rizika, a to například zpřístupněním aleje na vlastní nebezpečí. Dále je nutné provést ořez proschlých větví hrozících odlomením a pádem. /…/ Alternativní návrhy, které podporují dlouhodobé zachováni aleje při provedení některých zásahů, považujeme v mnoha ohledech za problematické. /…/ Pokud bude rozhodnuto o oddálení výměny stromů, doporučujeme finanční prostředky využít na jiných místech v parku k dosadbám a dále k obnově alejí bříz u tenisových kurtů, která je rovněž v havarijním stavu.