Pro pilotní fázi vybrali zástupci obou institucí právě severní Moravu. „Moravskoslezský region je zatížen mnoha problémy, počínaje vysokou nezaměstnaností a konče nevyhovující dopravní vybaveností,“ říká Michaela Vlasáková, manažerka z ČSOB. „Banka v kraji působí již léta a zná jeho potíže, proto jsme si ho vybrali k rozjezdu našeho programu,“ tvrdí Vlasáková.

První fáze programu startuje právě v těchto dnech. Jelikož nejlépe o místních problémech vědí obyvatelé, kteří v regionu žijí, může každá nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, nadační fond, město či jiná příspěvková organizace působící v kraji posílat své projektové záměry ke zvýšení úrovně regionu. Horní limit pro každý přihlášený projekt je 150 tisíc korun. ČSOB podpoří v rámci programu zlepšení úrovně vzdělání dětí, mládeže, seniorů a lidí se zdravotním postižením a ochranu životního prostředí. Poštovní spořitelna se zaměří na oblasti integrace zdravotně i sociálně vyloučených členů společnosti a ochrany kulturního dědictví.

Podrobnosti o možnostech zařazení do programu si mohou zájemci přečíst na webových stránkách www.csob.cz a www.postovnisporitelna.cz.

Ve druhé fázi osloví organizátoři vybrané neziskové organizace ke zpracování podrobnějších projektů. Nezávislá komise, složená ze zástupců neziskové sféry, kraje, banky i spořitelny pak vybere projekty, které nejlépe splňují daná kritéria. Jde především o efektivitu projektu, kvalitu zpracování, originalitu a jasně popsané použití finančních prostředků. „Cílem programu je vybrat nápady v rámci stanovených oblastí pro region nejpotřebnější. Dbáme také na transparentnost, odborné posouzení a objektivnost, proto máme dopředu jasně stanovená kritéria,“ doplňuje popis výběru Vlasáková.

Část peněz určených k podpoře přisoudí některému z přihlášených projektů také veřejnost. Banky na podzim spustí hlasování o Cenu veřejnosti. Navrhovatel projektu s nejvyšším počtem obdržených hlasů pak získá prémii padesát tisíc korun. Program s názvem Podpora regionu chtějí obě banky postupně rozvíjet po celé České republice.

 

Časový harmonogram:

8. srpna – zaslání projektových záměrů

1. září – zpracování podrobných projektů

1. října – vyhlášení veřejného hlasování

15. října – vyhlášení vítězných projektů