Naprostá většina nemocnic byla před lety vybudována bez klimatizace, takže zajistit pacientům v tomto počasí takové podmínky, aby netrpěli ještě více, je pro nemocniční personál mnohdy nadlidský výkon. Tak například v Městské nemocnici Ostrava (MNO) snášejí pacienti, kteří leží na pokojích, vedra dost špatně. „Přestože jsme nezaznamenali z jejich strany zatím žádnou stížnost nebo zhoršení zdravotního stavu, tuto situaci se snažíme řešit alespoň na některých pokojích ventilátory, zataženými žaluziemi a závěsy,“ řekla mluvčí MNO Marie Dlabalová.

Městská nemocnice centrální klimatizací zatím nedisponuje. Velkými chladicími kompresory jsou vybaveny pouze operační sály, jednotky intenzivní péče, katetrizační sál, porodní sál, radiodiagnostika, oddělení centrálního příjmu s pohotovostí a některé vyšetřovny na interním oddělení. „Řada dalších pracovišť je vybavená malými chladicími jednotkami. Týká se to i dvou pokojů na onkologii,“ doplnila Dlabalová s tím, že v nejbližší době nemohou pacienti počítat s tím, že by byla klimatizace zavedena na všech pokojích. „Je to totiž záležitost velice finančně náročná,“ vysvětlila.

Podobné problémy zažívají v těchto dnech také pacienti a personál ve Fakultní nemocnici (FNO) v Ostravě-Porubě. Přestože je jedna její část vybavena centrální vzduchotechnikou, která v zimě funguje jako topení a v létě jako klimatizace, pacientů na pokojích se většinou netýká. I tady je pouze na centrálních operačních sálech, v diagnostických a vyšetřovacích částech nemocnice a také v nových objektech, jako jsou pavilon pro péči o matku a dítě a dětský pavilon. Částečně klimatizováno je také zdejší krevní centrum. „Vybavit klimatizací celý objekt nemocnice je nemožné jednak z důvodů finančních, jednak proto, že energetické sítě jsou zastaralé. Vyřešila by to pouze komplexní rekonstrukce, což však není v takovém rozsahu možné,“ řekl mluvčí FNO Tomáš Oborný.