Celkový rozpočet se pohybuje kolem 420 milionů korun, 80 procent nákladů radní získali z fondů Evropské unie. Státní dotaci město nesehnalo, na dofinancování stavby si proto bude muset peníze půjčit, řekl vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby města Rudolf Stuchlík.

"V současné době je ve městě pouze dešťová kanalizace, do které jsou svedeny vody ze septiků a domácích čistíren. Město má ale povinnost vybudovat splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod," řekl Stuchlík. Téměř 27 kilometrů dlouhé potrubí musí být uloženo pod většinou ulic ve městě. Stavba bude místní obtěžovat téměř dva roky, výsledkem by ale měla být nejen nová kanalizace, ale také opravené silnice.

Čistírna vod bude fungovat na mechanicko-biologickém principu. "Její součástí je mechanické předčištění, biologická linka a kalové hospodářství včetně potřebných provozních objektů," řekl Stuchlík. Čistička zvládne odstranit všechny organické a nerozpustné látky i nebezpečný dusík.

Česká republika musí do roku 2010 podle směrnic Evropské unie vybudovat ČOV ve všech obcích s více než 2000 obyvatel, jinak hrozí státu i radnicím vysoké pokuty. Modernizace čistíren odpadních vod si podle odhadů vyžádá nejméně 60 miliard korun.