Od kolegy pak po vysílačce dostala zprávu, že došlo ke zvýšení koncentrace škodlivých plynů v uvedeném prostoru a její přítel není schopen se ze zásobníku dostat. Žena dále uváděla je příteli velmi špatně. Policisté okamžitě přivolali zdravotní záchrannou službu. Po zhodnocení situace pak jeden z policistů se záchranářem vylezl nahoru na zásobník.

Zjistili, že jeden z natěračů je již z tubusu, ve kterém byly nashromážděny plyny, venku a je mimo ohrožení života a zdraví. Druhý z natěračů však nebyl schopen tento prostor opustit. Jelikož šlo o minuty, policista se proto rozhodl k muži, který byl v osmimetrové hloubce, sestoupit. Dle pokynů člena záchranky pak provedl poškozenému nasazení dýchacího přístroje.

Následně pak, vzhledem k tomu, že sám nebyl tímto přístrojem vybaven, okamžitě vystoupil zpět mimo ohrožený prostor a společně se záchranářem a druhým z natěračů monitoroval situaci do příjezdu hasičského záchranného sboru. Ti si pak věc na místě věc převzali a poškozený byl zachráněn. Včasným zásahem tak policista s největší pravděpodobností zachránil poškozenému nejen zdraví (hrozilo akutní poškození dýchacích cest), ale možná i život.