Inspektoři varují lidi před konzumací těchto výrobků, výrobce ale říká, že jde o zbytečnou hysterii.

Listerie se objevily v pařížském salátu s datem použitelnosti do 21. července a vajíčkovém salátu speciál s datem použitelnosti do 22. července. Firma vyrobila kolem devadesáti kilogramů těchto salátů a velká část těchto výrobků se dostala až ke spotřebitelům ještě dříve, než se je podařilo stáhnout z prodeje. „Státní zemědělská a potravinářská inspekce nám pozastavila výrobu. U další šarže výrobků jsme si nechali udělat akreditovanou laboratoří ve Studénce kontrolní rozbor, a ten už dopadl dobře. Provedli jsme všechna standardní opatření jako sanitaci a dezinfekci a nyní čekáme, až nám inspekce opět povolí výrobu,“ konstatoval majitel firmy Svopex Food Paskov Petr Beyer. Dodal, že ale normy, které platí pro výrobce lahůdkářských výrobků, jsou neúměrně drsné a nesprávně postavené.

„Například pro uzeniny norma povoluje až sto kolonií listerií v jednotce, ale v lahůdkářských salátech, které se z těchto uzenin mnohdy vyrábějí, se listerie nesmí objevit vůbec. I kdyby tam byla jedna jediná kolonie, už by salát nesplňoval normu. I kdybychom takový salát vyráběli ve sterilním prostředí a použili uzeninu, která ,svou´ normu splňuje, takový salát by přesto byl vadný. Je to nesmyslný paradox,“ vysvětloval Petr Beyer. „Potíž je v tom, že nikdo nezkoumá, kolik bakterií se ve výrobcích skutečně vyskytlo,“ dodal.

Podotkl, že povyk kolem výskytu listerií pokládá za zbytečně hysterický. „Normy rozhodně nejsou samoúčelné a není možné polemizovat o tom, jak jsou postavené. Na jedné straně chápu, že výrobci mají ekonomické ztráty, ale na druhé straně je třeba hlavně chránit zájmy spotřebitele,“ uvedl tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ivo Klemeš.