„Projevuje se zlepšující situace na trhu práce v kraji, vliv může mít i vstup slabších populačních ročníků na trh práce. Podle našich zjištění odcházejí především mladí lidé ve věku do pětadvaceti až třiceti let,“ uvedla Baďurová. Z celkového počtu bylo 165 mužů a stovka žen. Podíl žen na odchodech za prací se nepatrně proti loňskému prvnímu pololetí snížil.

„V minulých letech za prací více odcházely mladé ženy, které pak často pracovaly v zahraničí jako au-pair. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání, kteří odešli z Ostravy za prací jinam, jich vyhledalo práci v tuzemsku 155. Nejvíce z nich našlo uplatnění v Praze. Mimo republiku vycestovalo v letošním prvním pololetí celkem 110 uchazečů, většinou našli práci v zemích Evropského hospodářského prostoru,“ upřesnila Baďurová.

Ostravané mířili nejčastěji opět do Velké Británie (25) a dále pak do Španělska (12), Itálie (11), Irska (10), Holandska (9) a na Slovensko (7). Za prací se i letos vydávali hlavně lidé s výučním listem, kteří tvořili zhruba třetinu z celkového počtu. Spektrum profesí je široké a zahrnuje například prodavače, pracovníky bezpečnostních agentur i špičkové manažery. Úřad práce v Ostravě sleduje odchody svých uchazečů o zaměstnání za prací už pátý rok. V prvním pololetí roku 2003 odešlo z Ostravy za prací 390 lidí, v prvních šesti měsících roku 2005 pak rekordních 476 osob. Ve zmíněné statistice jsou však jen lidé, kteří prošli evidencí úřadu práce.