Desítky nových parkovacích míst vznikly letos v Ostravě-Porubě. Do konce letošního června od konce loňského října radnice nechala zrekonstruovat zpevněné plochy na Havlíčkově náměstí za objektem Panorama. „V rámci stavby byla mimojiné provedena rekonstrukce stávajících parkovišť a byly dobudovány dvě parkovací plochy s kapacitou dvakrát osmnáct parkovacích stání. Původní parkovací kapacita vzrostla na 112 parkovacích míst,“ uvedla Hana Kremerová z porubské radnice.

Od začátku července mohou obyvatelé využívat také nová parkovací místa na ulici nábřeží SPB, kde byla vyznačena legální parkovací stání - mimo rozhledových trojúhelníků křižovatkách a mimo výjezdových a nájezdových úseků zastávek MHD a podobně. Parkovací kapacita tam vzrostla z původních 128 stání na 136 parkovacích míst.

Koncem června začala také rekonstrukce parkovišť, vozovky a přilehlých chodníků na ulici 17. listopadu naproti Domova sester, včetně přeložky veřejného osvětlení. „Původní parkovací kapacita bude navýšena o 19 stání - z původních 28 stání na 47 parkovacích míst. V této lokalitě již nebude umístěn parkovací automat a parkovací stání nebudou po ukončení stavby zpoplatněna,“ dodala Kremerová. Ukončení stavby je plánováno na 10. září.

Nová parkovací místa vznikají také na ulicích Španielově a Čkalovově, kde začátkem července začala rekonstrukce vozovek a chodníků a dostavba parkovacích stání. Ve vybraných úsecích těchto jednosměrných ulic budou vybudována šikmá parkovací stání namísto stávajícího podélného parkování. Na Čkalovově ulici v úseku Nálepkovy až Jilemnického náměstí se takto zvýší parkovací kapacita asi o osmnáct stání a na Španielově ulici v úseku ulice Dětské až Panelově vzroste počet parkovacích stání přibližně o 33 stání. Práce by měly skončit letos v říjnu.