Ředitelství Hřebčína Albertovec mělo ve své kategorii Stavby občanské vybavenosti jedenáct konkurentů. Nakonec porota udělila dvě hlavní ceny a jedno čestné uznání, které putovalo právě do Albertovce. Za rekonstrukci budovy bývalého ovčína v areálu albertovského hřebčína jej převzala firma Unicont Opava.

Další rekonstruovaná stavba na Opavsku, která se ucházela o ocenění v této soutěži, byla opavská městská věž Hlaska. Ocenění však nezískala. „Čestné uznání nás samozřejmě těší,“ uvedl jednatel firmy, která hřebčín již dva roky spravuje, Josef Hájek. Areál vybudovali na přelomu 19. a 20. století Lichnovští. Současní majitelé se snaží ve spolupráci s architekty dát celému areálu původní podobu, jakou měl v době svého založení. Další stavbou, která byla nedávno předána do užívání, je společenský sál v hlavní budově, tzv. remontce.