Také v těchto dnech vládne v areálu čilý stavební ruch. Od začátku července totiž probíhá další etapa rekonstrukce - úprava ploch. „Na jaře se prováděly úpravy zpevněných ploch pro vozidla a pěší a nyní se opravují všechny zbývající plochy,“ řekl Břetislav Dvorský z investičního odboru jihoostravské radnice.

Dodal, že tato etapa se skládá z pěti částí. Dojde k výstavbě doplňujících chodníků, instalaci zahradního osvětlení, oplocení areálu, instalaci dřevěného mobiliáře a nakonec přijdou na řadu sadové úpravy. „Vše by mělo být hotovo do konce listopadu,“ řekl dále Dvorský s tím, že současná etapa rekonstrukce přijde radnici, která je vlastníkem areálu, na devět a půl milionu korun. V závěrečné fázi pak dojde k rekonstrukci zbývajících dvou bytových objektů. „Už byly vydány investiční záměry a na jejich základě bude zadáno zpracování projektové dokumentace,“ doplnil Břetislav Dvorský.

Dům s pečovatelskou službou na Odborářské ulici v současné době poskytuje zázemí 175 obyvatelům ve 167 bytech. „V tomto směru jsme v Ostravě jedním z největších,“ uvedla vedoucí oddělení pečovatelské služby Anna Bilíková. Na nově zrekonstruovaný areál se těší také obyvatelé domova. „Těším se hlavně na to, že tady budou lavičky a já si budu moci sednout a rozjímat,“ řekla čtyřiasedmdesátiletá Miroslava Polášková a se smíchem dodala: „Kromě toho, že budu sedět, si neodpustím své každodenní výjižďky na kole do lesa, při nichž mě pokaždé doprovází můj pejsek Tina.“