Je docela malá, má zhruba třicet hektarů, a na rozdíl od všech ostatních, které na území Ostravy jsou, nevedou skrze ni upravené pěšiny ani výrazné cyklistické stezky. Je to docela vlhké místo, které je však mimořádně vhodné k životu řady rostlin, živočichů a hmyzu. Přemyšov je mimořádně cenná přírodní lokalita. Vodní plochy a prameny vytvářejí podmínky pro široké spektrum vodních rostlin, převažují rákosy a ostřice. Najdeme zde ovšem i chráněné druhy, například kotvici plovoucí, leknín bílý či žebratku bahenní.

Chráněné rostliny

Vyskytuje se zde i kapradiník bažinný, v lesní části převládají vedle křovin olše, duby, habry a lípy, hojná je sněženka podsněžník. Z ohrožených druhů tu najdeme bahničku bradavkovou, jilm vaz, jilm habrolistý, kosatec žlutý. Z červené knihy ohrožených druhů můžeme jmenovat například kyčelnici žlaznatou či brčál menší. Toto vyjmenování je samozřejmě neúplné a nemůže postihnout skutečný význam rezervace.

Hohol severní

V přemyšovské rezervaci žije asi čtrnáct druhů savců a osmdesát druhů ptáků, z nichž více než polovina tady hnízdí. To je významná skutečnost. Bažinný biotop poskytuje optimální podmínky pro devět druhů ptáků, mezi nimž je například ohrožený hohol severní, sluka lesní a další. V tůních nacházíme nevelké populace čolka obecného, rosničku zelenou, skokana zeleného a skokana hnědého.

V Přemyšově se nachází mimořádně cenná prameništní olšina s geneticky kvalitními olšinami. Rezervace je ze všech stran dost výrazně tísněna, na západní straně jsou pole, na východní silnice, průmyslová zóna a železnice. Zásadním problémem je, že zhruba uprostřed této protáhlé přírodní rezervace má jeden podnik úložiště materiálů, například písku, štěrku a podobně, je zde také obalovna asfaltových materiálů na silniční povrchy. Jezdí sem nákladní auta. Provozovna zde sice byla vytvořena již před rokem 1989, tedy ještě za minulého režimu, ale ať tak, či onak, je to v cenném přírodním koutu opravdu nepěkný vřed.

Musí tady skutečně být? Celý tento provoz by měl být přemístěn na jiné, příhodnější místo, kterých je v Ostravě nepochybně víc než dost. Polovina přírodní rezervace Přemyšov je na katastru Svinova, druhá Polanky nad Odrou. Oba tyto obvody by se mohly dohodnout, jak tuto cennou lokalitu lépe chránit. Ochranáři poněkud eufemisticky doporučují „zjemnit hospodaření v lesních porostech“. Chtělo by to jasnější a důraznější postoj.