„Na základních školách Porubská 831 a Porubská 832 a v Mateřské škole Žilinská právě probíhá kompletní rekonstrukce elektroinstalací hlavních traktů budov. Rekonstrukcí procházejí také nákladní výtahy ve školní družině ZŠ Bulharská a K. Pokorného. Opravy jsou hrazeny z rozpočtu městského obvodu Poruba a vyžádají si částku ve výši téměř 16 milionů korun, bez DPH,“ uvedla mluvčí porubské radnice Petra Špornová.

V Porubě je celkem 26 samostatných objektů základních a mateřských škol. Většina z nich byla postavena v letech 1956 až 1977 různými technologiemi. „Oprava budov škol a školek je v Porubě prováděna každoročně v červenci a srpnu, aby v září mohli školáci zasednout do nového. Budovy jsou opravovány postupně podle technického stavu, četnost oprav se odvíjí od finančních prostředků,“ sdělil porubský místostarosta Petr Jedlička.

Opravy nejsou levné. Konkrétně oprava ploché střechy jednoho školního pavilonu se zateplením přijde radnici na zhruba dva až tři miliony korun. Dále vzduchotechnika pro školní kuchyni stojí jeden až dva miliony korun a celková rekonstrukce elektroinstalace školy a výměna svítidel stojí šest až osm milionů korun. „Náklady na údržbu školských zařízení tvoří nezanedbatelnou položku rozpočtu městského obvodu Poruba,“ potvrdil porubský místostarosta Petr Mihálik.

Radnice nechala letos vypracovat ve školách takzvaný energetický audit. Ten by měl napovědět, jak v těchto objektech v budoucnu ušetřit za vytápění. V předchozích letech už některé školské objekty získaly kvůli lepšímu hospodaření s teplem zateplené střechy, nová okna a vzduchotechniku.