Desítky obyvatel Ostravy-Třebovic protestují proti tomu, aby výstavba dálničního přivaděče nazvaného Severní spoj zasáhla do lesíka Turkov.

Městský obvod Ostrava-Poruba ale chce, aby nová komunikace procházela právě tudy a navazovala na ulici Bedřicha Nikodéma, která je podle něj vhodná jako dopravní spojka.

„Stanovisko Poruby je neměnné. Trasa by měla vést přes Turkov. Materiál na dílčí změnu územního plánu jde do městského zastupitelstva v září,“ uvedla mluvčí porubské radnice Petra Špornová.

Protestující občané zaslali letos v červnu na úřady a různé organizace otevřený dopis se svým protestem.

„Dozvěděli jsme se, že se chystá změna územního plánu v souvislosti se stavbou dálničního napojení a případná nová trasa Severního spoje, která by měla vést přes území zvláště chráněného území lesa Turkov. Jsme přesvědčeni, že toto řešení je nesprávné, odporuje myšlení moderního člověka a v případě realizace výrazně poškodí přírodu,“ tvrdí obyvatelé Třebovic v dopise. Podepsány jsou pod ním desítky lidí. Některé úřady jim už odpověděly.

„Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje krajský úřad občanům, aby se zúčastňovali veřejného projednávání územně plánovací dokumentace a v rámci tohoto procesu uplatnili svoje návrhy a připomínky,“ odpověděli mimo jiné na stížnost obyvatel Třebovic krajští úředníci.

Lidé z Třebovic svůj boj nechtějí vzdát a jsou připraveni bojovat o záchranu Turkova dál.

„Budeme vyjadřovat připomínky k návrhu zadání změny územního plánu města Ostravy číslo 108. Určitě se budeme snažit oslovit i ostravské zastupitele. Budeme o Turkov bojovat, protože jsem přesvědčen, že ten les je možné obejít jinak ze strany Martinova, aby ho to nezasáhlo,“ uvedl Věroslav Stuchlík, jeden z autorů otevřeného dopisu.