„Cílem projektu je pomoci rodinám s dětmi, které mají těžké zdravotní postižení. Převážně se jedná o děti s dětskou mozkovou obrnou,“ řekla tajemnice katedry rehabilitace Jarmila Kristiníková a upřesnila, že pro tuto pomoc bylo vybráno šestadvacet studentů oboru fyzioterapie a ergoterapie, kteří docházejí několikrát týdně do jednadvaceti rodin a dětem poskytují rehabilitační péči.

"Pro tuto práci jsou odborně proškoleni,“ upřesnila Kristiníková s tím, že za výkony studentů nesou odpovědnost tři odborní garanti, konkrétně fyzioterapeuti, s nimiž studenti průběh terapie povinně konzultují. „Jedním ze záměrů projektu bylo poukázat na absenci služby tohoto charakteru v našem regionu. Bohužel, finanční rozsah projektu neumožňuje poskytovat tyto služby všem rodinám, které o naši pomoc projevily zájem. V této pomoci proto chceme pokračovat. Záleží pouze na tom, zda se podaří v příštím roce vytvořit společně s Centrem pro rodinu a sociální péči navazující projekt,“ dodala Kristiníková s tím, že studenti jsou svým posláním nadšeni a věnují dětem maximální péči a čas. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským krajem a potrvá do dubna 2008.