Spolu s Tošenovským udělila vědecká rada univerzity čestný doktorát také španělskému profesorovi José Maria Caridad y Ocerínovi z univerzity v Cordobě. Oběma mužům včera k titulu kromě akademických hodnostářů pogratulovali také prezident Václav Klaus a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová.

Prezident i ministryně přijeli do Ostravy na mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Tato konference je vyvrcholením celoročních oslav třicetileté existence ekonomické fakulty VŠB-TUO. Přihlásilo se na ni zhruba sedm set účastníků z patnácti zemí světa.

Prezident Klaus byl doposud jediným držitelem čestného doktorátu, který mu na návrh ekonomické fakulty vědecká rada univerzity udělila před deseti lety. „Čestných doktorátů si velice vážím. Vážím si jich dvojnásob, jsou-li uděleny doma. Tady totiž není nikdo prorokem. Evžen Tošenovský jako hejtman, jako primátor Ostravy udělal pro toto město, tento region strašně moc. Vnímám ho jako člověka, který se velmi angažuje ve vysokém školství a v jeho rozvoji. Vidím to zblízka, protože spolu sedíme ve vědecké radě pražské Vysoké školy ekonomické,“ řekl Klaus.

Hejtmana Tošenovského návrh na udělení čestného doktorátu zaskočil. „Je mi velkou ctí být ve společnosti lidí, kteří tento titul získali. Je to pro mě zavazující do budoucna, abych se dále v rozvoji vysokého školství angažoval,“ uvedl Tošenovský. Poděkoval představitelům univerzity a také své ženě. „Ten doktorát vlastně patří mé ženě Drahušce. Jednak proto, že jsem se učil z jejích přednášek, protože moje docházka do školy nebyla nejlepší, a hlavně, že to se mnou celé ty roky vydržela,“ děkoval Tošenovský.

Prezident Václav Klaus na adresu ekonomické fakulty VŠB-TUO uvedl, že se za třicet let své existence stabilizovala, má definitivně za sebou všechny dětské nemoci a je mezi ostatními ekonomickými fakultami respektovaná. „Listuji-li ekonomickými časopisy, všímám si, kdo je autorem příspěvků. Často vidím, že je z VŠB-TUO. I to dokazuje, že tato ekonomická fakulta je institucí, která je dobře vnímána v ekonomické obci. Nejsem zastáncem toho, aby u nás jako houby po dešti rostly nové a nové školy, fakulty, univerzity. Já bych dál budoval ty staré, zaběhnuté. Myslím si, že VŠB-TUO je jednou z těch univerzit, kolem kterých se má naše školství rozvíjet,“ konstatoval prezident. Také ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová slíbila VŠB-TUO podporu svého resortu. „Chceme posílit funkci a význam regionálních univerzit. VŠB-TUO má naši podporu,“ řekla ministryně.