„Archivní dokumenty prezentují ničivou sílu vody při záplavách, ale zdůrazňují také význam vody pro život města. Fotografie, stavební plány, korespondence, články z denního tisku, vzpomínky, vyhlášky a další písemné dokumenty návštěvníkům přiblíží roli vody pro naše město. Na jedné straně jako životadárné tekutiny a na straně druhé jako ničivé síly, která umí zcela nečekaně zaskočit,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Dodala, že se zájemci mohou seznámit také s problematikou regulace vodních toků, s historií dosud nenaplněné myšlenky vybudování kanálu Dunaj-Odra, stejně jako s řešením otázky zásobování města pitnou vodou v minulosti. Výstavu připravili pracovníci Archivu města Ostravy.